Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 20 januari 2021)

printicon
Personalbild Maria Forsman

Maria Forsman

Jur kand, JD, universitetslektor i rättsvetenskap. Pedagogiskt meriterad 'excellent lärare'. Forskar och undervisar främst i barnrätt. Majblommestipendiat 2020.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Juridiska institutionen
Plats

Jag forskar och undervisar främst i barnrätt, äldrerätt och socialrätt. Till mina intresseområden hör även straffrättslig reglering avseende med brott mot barn; socialrätt med fokus på socialt bistånd och barnskydd; familjerättsligt vårdnadsansvar; juristprofessionen; rörelsejuridik; juristetik; viktimologi - och särskilt den sociala dimensionen av hållbar utveckling.

Jur kand Uppsala universitet 2002, Juris doktor Umeå universitet 2013.

Forskning

Min pågående forskning fokuserar på

Tidigare forskning har rört den juridik och de rättsliga aktörer som hanterar föräldrars våld och övergrepp mot barn (barnmisshandel). Här ingår studier kring juristrollen särskild företrädare för barn, och min doktorsavhandling (2013) som utforskade och analyserade de olika möjligheter och skyldigheter som den svenska rättsordningen fastställer för ingripanden vid befarad barnmisshandel. Studien omfattade två skilda rättsområden - straffrätt och socialrätt - med delvis olika målsättningar, utgångspunkter och verkanssätt. Granskningen avsåg hur de två regelsystemen, var för sig och sammantaget, tillgodoser barnets tillika brottsoffrets rättigheter och intressen.

Pedagogiskt arbete
Utnämnd till excellent lärare i det pedagogiska meriteringssystemet vid UmU, 2017.
Studierektor vid Juridiskt forum, läsåret 2016/17.

Arbetar med pedagogiska utvecklingsprojekt, bland annat med inriktning på hållbart lärande.

Sedan vt 19- ledamot i Juridiska institutionens utbildningsutskott, och sedan vt 18- ledamot i programrådet för socionomprogrammet vid Institutionen för socialt arbete.

Forskarhandledning
Sedan aug 2018 biträdande handledare för Marie L. Nordvik, med avhandingsprojektet Barns rett til medbestemmelse i saker om omsorgsovertakelse (tillsammans med Kirsten Sandberg och Örjan Edström).

2020
Vänbok till Ulf Israelsson, Umeå: Juridiska institutionen, Umeå universitet 2020 : 91-115
Forsman, Maria
2020
Vasaplan: till stöd för utsatta människor i Umeå, Umeå: Kulturföreningen Vasaplan 2020, (4)
Forsman, Maria; Strömgren, Sofia
2017
Collaborating against child abuse: exploring the Nordic Barnahus model, Cham: Palgrave Macmillan 2017 : 227-248
Forsman, Maria
2013
Stockholm: Norstedts Juridik AB 2013
Forsman, Maria
2006
Brottsoffer: ansvar och konsekvenser: Ett viktimologiskt forskningsseminarium i Umeå den 22 november 2005
Forsman, Maria

Forskargrupper

Forskningsledare
Barnrätt och familjerätt
Gruppmedlem

Är kursansvarig för Barnrätt 15 hp (valbar på juristprogrammet och socionomprogrammet), undervisar i vissa inslag på jurist- och socionomprogrammet, handleder och examinerar examensarbeten på Juristprogrammet samt har vissa andra (externa) föreläsningar och uppdrag.

Vt21 - deltar i den universitetspedagogiska kursen Kreativitet och samskapande i högre utbildning.