"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-10-27

Lyckad eftermiddag med olika perspektiv på specialpedagogik

NYHET Under minikonferensen ”Different realities and different needs of special support”, 22 oktober i Umeå, hölls fem intressanta presentationer, med bland annat gäster från Finland och Norge.

Lotta Uusitalo-Malmivaara, University of Helsinki, talade om positiv pedagogik och betydelsen av att vara glad och avslappnad. I det tillståndet utsöndras mer oxytocin, vilket i sig leder till att det är lättare att lära sig nya saker. Rune Sarromaa Hausstätter, Högskolan i Lillehammer, talade om ”good” och ”bad” specialpedagogik och använde både den anglo-amerikanska och den tyska traditionen som olika utgångspunkter.Jens Ineland och Lennart Sauer, från Umeå universitet, presenterade intressanta resultat från en delstudie inom projektet ”Organization and intellectual disabilities – ORGID” som genomförs vid Umeå universitet. Presentationen vid minikonferensen baserades på resultat från en komparativ studie om arbetstillfredsställelse i arbetet med personer med utvecklingsstörning bland operativa yrkesgrupper i skolan, socialtjänsten och hälso- och sjukvården.Inger Erixon-Arreman, också från Umeå universitet, talade om gymnasiets nya introduktionsprogram och beskrev ett antal kritiska synpunkter på implementeringen av detsamma.
Presentationerna följdes av en stunds diskussion där åhörarna bidrog med intressanta reflektioner från fältet.