"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-04-13

Lyckad kickoff för mentorskapskurs

NYHET ”Vad är mentorskap?” Det var temat för dagen när Teknisk-naturvetenskaplig fakultet vid Umeå universitet kickade igång en ny satsning för biträdande universitetslektorer genom ett mentorskapsprogram. Stöttning för yngre forskande lärare har efterfrågats från institutionerna.

Text: Ingrid Söderbergh

I korthet var dagen ett tillfälle för både eftertanke och framåttanke

Mentorskapsprogrammet riktar sig till elva biträdande universitetslektorer på Teknisk-naturvetenskaplig fakultet (adepter). Deras mentorer är seniora forskande lärare vid fakulteten. Den första gemensamma träffen för adepter och mentorer ägde rum i början av april i Universitetsklubben och präglades av en god stämning och pratsam atmosfär.

– Deltagarna fick reflektera över och diskutera sina förväntningar och behov för de kommande två åren. Dagen handlade också om att tydliggöra vad mentorskapsrelationen innebär, till exempel vad som skiljer den från handledning eller coachning. I korthet var dagen ett tillfälle för både eftertanke och ”framåttanke”, skulle man kunna säga, säger Frankie Ekerholm, koordinator för mentorskapsprogrammet och samordnare på Kansliet för teknik och naturvetenskap vid Umeå universitet.

Gedigen planering

Initiativet till ett mentorskapsprogram för yngre forskande lärare togs av forskningskommittén på Teknisk-naturvetenskaplig fakultet. Under 2021 anlitades Katarina Billing från konsultföretaget Indea i Lund för att medverka i programmet. Katarina Billing har lång erfarenhet av att driva mentorskapsprogram både inom akademin och i den privata sektorn. Katarina Billing, Frankie Ekerholm och Sara Sjöstedt de Luna, prodekan vid den Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Umeå universitet har tillsammans utformat programmet.

Mentorskapsprogrammet utgörs dels av enskilda träffar mellan mentorer och adepter, dels av gemensamma workshoppar med adepter respektive mentorer utspridda över en tvåårsperiod. Varje workshop har ett nytt tema, till exempel rekrytering och handledning av doktorander, leda och handleda med tillit, stress- och konflikthantering, fakultetens system för forskningsfinansiering samt hur processerna vid befordran och docentansökningar går till. Vissa av workshopparna leds av Katarina Billing och andra organiseras av fakulteten och rör mer specifika akademiska teman.

Individuella samtal viktiga

Stommen i programmet är de individuella samtalen mellan adept och mentor som sker minst tre gånger per termin. Mentor och adept kommer från olika institutioner för att undvika beroendesituationer. Tanken är att mentorn ska hjälpa adepten att navigera inom akademin och ge stöd till den yngre forskaren i att utveckla sin självständiga forskning och akademiska karriär.

– De mer seniora forskarna kan ge stöd och tips och adepten får någon som varit med längre att bolla sina frågor med. Vad de pratar om är upp till varje par utifrån adeptens utgångspunkter och önskemål, säger Sara Sjöstedt de Luna.

Värdefullt för både mentor och adept

En av mentorerna är Aleksandra Foltynowicz Matyba, universitetslektor på Institutionen för fysik vid Umeå universitet.

– Jag anmälde mig som mentor för att jag tror att jag kan dela användbar information och erfarenhet med yngre kollegor. Jag har själv haft mentorer och att bli mentor ser jag som en möjlighet att ge tillbaka till andra det jag fått och uppskattat, säger hon.

Aleksandra Foltynowicz Matyba är mentor till Alp Yurtsever, biträdande universitetslektor på Institutionen för matematik och matematisk statistik. Han kommer från Turkiet och har senast haft en postdoktortjänst i USA. Alp Yurtsever har varit anställd på Umeå universitet sedan i höstas och har flera förväntningar på programmet.

– Jag hoppas främst på att få feedback på hur man handleder medarbetare, vägledning om det svenska akademiska systemet och om mina karriärframsteg samt en inblick i universitetskulturen i Sverige, säger Alp Yurtsever.