"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-11-08

Lyckad övergång till Ladok3 för Stockholms universitet

NYHET Nu har även Stockholms universitet börjar använda Ladok3, den nya generationen av system för studiedokumentation, som ersätter det nuvarande.

Därmed är det ett 10-tal lärosäten som har gått över till att använda Ladok3. Produktionssättning av Ladok3 sker successivt enligt en tidplan där lärosäten har fått varsitt tidsfönster.

Den särskilda utmaningen med produktionssättningen av Ladok3 för Stockholms universitet är just deras storlek som lärosäte. Fram till dess har det varit mindre lärosäten som har fått Ladok3. För varje nytt lärosäte som ansluts ökar det totala uppdraget genom att såväl behov av support som antalet driftmiljöer ökar och att man för varje kommande lärosäte måste säkerställa att allt funkar för de redan anslutna.

- Det är alltid en utmaning som innebär stor mobilisering och kraftansträngning, när ett nytt lärosäte ska produktionssättas. Det är klart att Stockholms universitet innebar en särskild utmaning och därför roligt att det lyckades, säger Staffan Ekstedt, driftansvarig Ladok3.

ITS (IT-stöd och systemutveckling) har svarar för utveckling samt ta hand om drift och support av Ladok3, på uppdrag av Ladokkonsortiet. Många medarbetare på ITS, både anställda och inhyrda konsulter, är engagerade i arbetet med Ladok3. Systemet utvecklas vidare parallellt med produktionssättningar. Det betyder extra kraftansträngningar för såväl personal på ITS som ansvariga på Ladokkonsortiet och personal vid de lärosäten som berörs.

- Jag känner en stor stolthet över att även denna produktionssättning löpte planenligt. Jag känner också en oerhörd tacksamhet över de enorma och uppoffrande insatser som personalen, både anställda och inhyrda konsulter, gör bakom kulisserna, säger Ali Foroutan-Rad, chef för ITS.

Den ambitiösa tidplan för att flytta över lärosäten till Ladok3 sträcker sig till sommaren 2018.

Läs mer om det nya Ladok-systemet på www.ladok.se.

Redaktör: Anja Axelsson