"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-11-26

Lyckad utdelning för Institutionen för psykologi i höstens bidragsbeslut

NYHET Vetenskapsrådet, FORMAS och Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd har, under de senaste veckorna, meddelat sina beslut om forskningsmedel. Institutionen för psykologi har varit mycket framgångsrikt när det gäller utdelningen.

I årets stora utlysning inom humaniora och samhällsvetenskap har Vetenskapsrådet fattat beslut om bevilja bidrag till två av institutionens forskningsprojekt.
Det ena är Louise Rönnqvists fyraåriga forskningsprojekt med den svenska titeln ”Långsiktig effekt av en extremt prematur födelse: associationer mellan hjärnans struktur/funktion, rörelseorganisation och kognitiv förmåga vid 12-års ålder”. I projektet finns ytterligare medverkande från Umeå universitet; Erik Domellöf, Institutionen för psykologi, Aijaz Farooqi, Institutionen för klinisk vetenskap, Pediatrik och Niklas Lenfeldt, Institutionen för farmakologi och klinisk neurovetenskap, Klinisk Neurovetenskap. Från Uppsala universitet medverkar Fredrik Serenius, Institutionen för Kvinnor och Barns hälsa, Pediatrik.

Det andra är Michael Rönnlunds projekt “Individuellt tidsperspektiv: Ett nytt sätt att undersöka psykisk ohälsa bland äldre och vägar till ett framgångsrikt åldrande”. Under fem år kommer han tillsammans med Maria Grazia Carelli, också från Institutionen för psykologi, studera detta.

Maria Nordin har tillsammans med Steven Nordin, Anna Sundberg, Institutionen för psykologi, Anna Oudin och Bertil Forsberg, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin samt Nina Lind, Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala beviljats medel från FORMAS för det treåriga projektet ” Effekter av buller, socioekonomisk status och gener i sambandet mellan luftföroreningar och demens".

I årets allmänna utlysning av bidrag till forskning och forskare inom hälsa, arbetsliv och välfärd har Fortes styrelse beslutat att bevilja medel till Kristina Westerbergs forskningsprojekt om hur identifikation, engagemang och överengagemang utvecklas över tid och vidmakthålls hos ledare och personal i äldreomsorgen. Det är ett treårigt samarbetsprojekt mellan forskare från två europeiska länder, Sverige och Spanien, där arbetssituationen har både likheter och skillnader.