"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-11-18

Lyckad utdelning för Sociologiska institutionen i höstens bidragsbeslut

NYHET Vetenskapsrådet, FORMAS och Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd har, under de senaste veckorna, meddelat sina beslut om forskningsmedel. Sociologiska institutionen har varit mycket framgångsrikt när det gäller utdelningen.

I årets stora utlysning inom humaniora och samhällsvetenskap har Vetenskapsrådet fattat beslut om bevilja bidrag till två av Sociologiska institutionens forskningsprojekt. Det ena är Jenny-Ann Brodin Danells treåriga forskningsprojekt med titeln Produktion, förhandling och översättning av kunskap - en kunskapssociologisk studie av komplementär och alternativ medicin”. Det andra är Arvid Lindhs treåriga projekt ”Institutionell tillit och välfärdspolitiska preferenser ur ett länderjämförande perspektiv: marknadens bortglömda roll”, i vilket även Jonas Edlund kommer att medverka 20 % av heltid under tre år.

Ulrika Schmauch har tillsammans med Christine Hudson och Linda Sandberg beviljats medel från FORMAS för det treåriga projektet ”Medskapande av delaktighet? Motstridiga perspektiv på Umeå 2014 som Europeisk kultur huvudstad”.

Även Mikael Stattin har fått forskningspengar i form av programstöd från Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORMAS) till forskningsprogrammet ”Paths to healthy and active ageing”. Huvudsökande är Gunnar Malmberg, Enheten för demografi och åldrandeforskning vid Umeå universitet. Övriga medverkande är Anna Sofia Lundgren, Anna Sundström, Carl-Johan Boraxbekk, Emma Lundholm, Lars Weinehall, Mikael Stattin, Nawi Ng och Xavier de Luna. Forskningsprogrammet behandlar förutsättningarna för ett längre arbetsliv och ett hälsosamt åldrande för människor med olika yrken och socioekonomisk bakgrund.