"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2018-08-13

Lyckat samarbete mellan studenter och externa parter

NYHET Under kurserna Projektledning och projektmetodik, 7,5hp, och Tillämpat IT-projektarbete, 7,5hp, har studenter på Informatik arbetat mot ett antal externa uppdragsgivare. Uppgiften har gått ut på att med hjälp av digital teknik, hjälpa uppdragsgivare att utveckla den service de tillhandahåller.

Studenter på Systemvetenskapliga programmet med inriktning mot design, interaktion och innovation (SVP) och studenter på Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer (BIT) har under två gemensamma kurser med fokus på projektledning arbetat tillsammans för att hjälpa externa uppdragsgivare med IT-projekt utifrån deras problemställningar.

Under första kursen har studenterna, som varit indelade i grupper om sex personer, hjälpt uppdragsgivare att planera IT-projekt, under andra kursen har studenterna utfört dessa IT-projekt. De uppdragsgivare som studenterna arbetat mot är Skellefteå kommun, Norsjö kommun och lokalförsörjningen på Umeå universitet.

Kurserna avslutades med att studenterna presenterade sina arbeten, vilket skedde under en hel dag, där uppdragsgivarna fanns på plats för att ta del av presentationerna. Det var en stor bredd bland studenternas arbeten, där allt ifrån att underlätta lokalvård med hjälp av sensorer, till IT Management inom offentligsektor och stora organisationer presenterades under dagen.

En av grupperna som arbetade mot Skellefteå kommun kom fram till ett resultat som ska underlätta för kundservice att arbeta med insamlad data. För att på ett enklare och bättre sätt utnyttja datan och se vart det finns utvecklingspotential i form av att exempelvis införa en digital tjänst, skapade gruppen en strategi med hjälp av dataanalys. Linda Molin, en av gruppmedlemmarna, tyckte att det var en rolig och givande uppgift.

– Det var första gången vi jobbade mot en extern part, därför har det varit extra tacksamt att Skellefteå kommun varit väldigt hjälpsamma och lätta att samarbeta med. Själva uppgiften har varit ganska svår, men rolig och vi i gruppen är väldigt nöjda med resultatet. Det känns som vi på något sätt gett Skellefteå kommun ett nytt synsätt, eller i alla fall något tips som kan hjälpa dom i framtiden, säger Linda Molin.

Julia Landsell, Skellefteå kommun och tidigare student på SVP, var gruppens kontaktperson och även hon var mycket positiv till samarbetet.

– Det är kul att få input från någon utifrån som kan tänka utanför boxen på ett helt annat sätt. Studenterna har tagit sig an våra utmaningar på ett innovativt, kreativt och ambitiöst sätt och vågat lägga sin touch på dessa och skapat något helt nytt, vilket är både modigt och kul att se som uppdragsgivare, säger Julia Landsell.