"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-10-11

Lyckat symposium om digitala teknologier i utbildning

NYHET Hur är det möjligt att via ett designtänkande förhöja och facilitera undervisning och lärande med digitala teknologier i såväl grund- och gymnasieskolan som i högre utbildning? Den frågan förelästes och diskuterades om under symposiet "International symposium on Informed Design of Educational Technologies - Enhanced Learning and Teaching”, 9-10 oktober, 2012, i Beteendevetarhuset vid Umeå universitet.

Symposiet arrangerades av docent Anders D. Olofsson vid Pedagogiska institutionen vid Umeå universitet, tillsammans med docent J. Ola Lindberg vid Institutionen för utbildningsvetenskap, Mittuniversitetet. Arrangemanget var också en del av den verksamhet som bedrivs inom ramen för forskningsmiljön vid Pedagogiska institutionen vid namn Learning & ICT (LICT).

Symposiet var multidisciplinärt med representanter från t.ex. pedagogik, informatik och datavetenskap. Fem talare hade inbjudits till symposiet och som besöktes av i snitt 50 personer respektive dag. Talarna var professor Rose Luckin, the Learner Centred Design at the London Knowledge Lab, University of London, UK; professor Trond Eiliv Hauge, Department of Teacher Education and School Research, University of Oslo, Norway; dr. Shailey Minocha, Department of Computing, the Open University, UK; professor Heli Ruokamo, Faculty of Education, University of Lapland, Finland; och dr. Daniel Spikol, School of Technology, Malmö University, Sweden.

Under symposiumet presenterades och diskuterades nydanande forskning om hur att designa för att till exempel sudda ut gränserna mellan informellt och formellt lärande via digitala teknologier, betydelsen av att genom design sammanväva lärande och undervisning via digitala teknologier i betydligt högre utsträckning än vad som idag ofta är fallet, betydelsen av att alltid inkludera ett etiskt perspektiv vid design av digitala teknologier och relaterade undervisningspraktiker och hur teori och praktik måste knytas tätare ihop för att forskningsresultat på ett produktivt vis ska kunna tillämpas i praktiken.

Redaktör: Ulrika Sahlén