"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-05-19

Lysande för universitetet – rektorernas replik i VK angående donation

NYHET Donationen från Krister Olsson har utan tvekan varit till Umeå universitets bästa! Inte ens konspirationsteoretiker borde kunna hävda annat.

Åsikter och även insinuationer (senast Björkman VK 14/5) har framförts om donationer till Umeå universitet och om projektet konstnärligt campus.

Undertecknade hoppas att en redovisning av fakta kan hyfsa den fortsatta debatten.
Krister Olsson donerade år 2007 100 miljoner kronor till Umeå universitet. Denna donation gavs av skattade pengar för vilken Olsson dessutom fick skatta ytterligare 50 miljoner kronor!

Donationen var obunden, kunde användas till det som universitetet ville. Stiftelsekommittén som bildades består av rektor och universitetsdirektör vid Umeå universitet och Krister Olsson, ett standardförfarande för denna typ av donationer. Fördelningen av medlen har hela tiden varit en uppgift för universitetsledningen. Medlen har fördelats uteslutande utifrån akademiska bedömningar, och nyttjats för betydande satsningar på utbildningsvetenskap, humaniora, arkitektur, design, teknologi, neuroforskning, teoretisk fysik, IT, informatik med mera satsningar som annars aldrig kommit till stånd.
Inte ens konspirationsteoretiker borde kunna hävda annat än att donationen varit till Umeå universitetets bästa!

Unik donation

Donationen är unik i landet och våra rektorskollegor har varit gröna av avund. Vanligtvis är donationer öronmärkta och donatorer ofta petiga med vad pengarna ska nyttjas till.

Hundra miljoner utan öronmärkningar är fortfarande en unik donation i Sverige. Storleksmässigt är det Krister Olsson, Stefan Persson (H&M), Dan Sten Olsson (Stena Line), Rausings och någon till som donerat sådana summor till ett enskilt lärosäte. Vi önskar att det fanns fler som ville stödja universitet på detta kraftfulla sätt!
Exakt vilka tankar som låg bakom Krister Olssons donation vet vi inte, men antydningen att det var kopplat till ett hedersdoktorat är nonsens. Olsson utsågs till hedersdoktor vid medicinska fakulteten 2004, långt före donationen, utifrån en kollegial process som universitetsledningen inte var involverad i.

Konstnärligt campus

Konstnärligt campus är en annan sak. Samarbetet mellan Balticgruppen och universitetet är en strikt affärsuppgörelse där Baltic på universitetets initiativ bygger lokaler och där det som en del av denna uppgörelse utgår en hyresrabatt på nästan 90 miljoner kronor för utveckling av verksamheter på konstnärligt campus.
Detta är en lysande affär för Umeå universitet, förmodligen också en god affär för Balticgruppen, till nytta för båda parter som sig bör vid en bra affärsöverenskommelse. Under de senaste åren har Umeå universitet drivit flera stora byggprojekt, de två största är ett nytt speciallaboratorium i samarbete med Akademiska hus och konstnärligt campus med Balticgruppen. Dessa samarbetspartners var givna eftersom universitetet redan hyr lokaler av dessa fastighets- och markägare.

Dispositionen av Balticgruppens hyresrabatt har varit en fråga som universitetsledningen ägt helt själv och utan inblandning! Universitetet har beslutat att dessa medel ska användas för forskningsprojekt vid konstnärligt campus, skapandet av HumlabX, Bildmuseet (den nya utställningshallen) samt för en inkubatormiljö för tjänsteföretag. Detta är högprioriterade områden! Forskning inom design, arkitektur, och digital humaniora är ännu outvecklad, inte bara vid Umeå universitet utan generellt i Norden.

Regeringsuppdrag

En forskningssatsning på konstnärligt campus blir inte bara ett utbildningsprojekt utan på sikt även en motor för forskning och entreprenörskap. Vi är övertygade om att Umeå och Norrlands framtid ligger i att utveckla tjänstesektorn som ett komplement till basindustrin. Alla pratar om att de nya jobben ska skapas inom kreativa näringar; i Umeå pratar vi inte, vi skapar ett konstnärligt campus som genom sin mix av utbildning, forskning och entreprenörskap blir platsen där detta förverkligas. Konstnärligt campus hade aldrig blivit av utan samarbetet mellan universitetet, kommunen och Balticgruppen. Så vad i allt detta ligger då längst från vår kärnverksamhet och skulle därmed kunna ifrågasättas? Ironiskt nog är det universitetets kultursatsning på en utställningshall och ett utbyggt bildmuseum.
Det kan tyckas att detta inte är centralt för forskning och utbildning men även här har vi torrt på fötterna. Universitetet har nämligen ett regeringsuppdrag att driva bildmuseet, och vi vet att konst är en viktig hörnsten för att skapa en kreativ miljö vid konstnärligt campus. Dessutom tar vi genom denna satsning vår del av ansvaret för det stundande kulturhuvudstadsåret.

Fräcka och innovativa

Umeå universitet är ett relativt litet universitet, långt från storstädernas tillväxtregioner. För att konkurrera måste vi vara fräcka och innovativa. Kan vi hitta fler donatorer som Krister Olsson och fler samarbetspartners som Balticgruppen underlättas vårt arbete att skapa utbildning och forskning av högsta klass som i sin tur genererar attraktiva arbetstillfällen i regionen.
Vi har olika roller i vårt framtida arbete för att utveckla Umeå och regionen: Lena som ledare för Norrlands största och bästa universitet och Göran genom sitt arbete med privat forskningsfinansiering och innovation.

Vi vill dock båda klargöra att vi i våra olika roller gärna arbetar med alla som vill universitetets och Umeås väl. Och detta inkluderar även Krister Olsson och Balticgruppen!

Lena Gustafsson rektor Umeå universitet Göran Sandberg
tidigare rektor vid Umeå universitet

Redaktör: Carina Dahlberg