"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-09-13

Lysosym kombinerat med oljesyra dödar cancerceller via cellmembranet

NYHET Lysosym och oljesyra tillsammans dödar cancerceller men inte friska celler. Nu har forskare vid Umeå universitet visat att kombinationens huvudsakliga sätt att angripa cancercellerna är via cellmembranet. Resultaten publiceras i senaste utgåvan av tidskriften Langmuir.

Forskarna har framställt komplex mellan lysosym från häst och oljesyra (ELOA), och beskrivit dessa i detalj. Lysosym är ett protein med enzymatisk aktivitet som förekommer i många kroppsvätskor. Det är därmed lätt tillgängligt för bildande av ELOA. Associeringen av lysosym med oljesyra ger ELOA nya egenskaper som inte finns i lysosym eller oljesyra var för sig. En av dessa egenskaper är att det visat sig kunna döda alla tumörceller som det testats på hittills. I studien visar forskarna att ELOA:s primära mål med interaktionen med levande PC12-celler är cellmembranet. Med hjälp av vattenskyende aminosyrarester på dess yta binder ELOA till cellmembranet, vilket ger membrandefekter. Membranet står emot skadorna till att börja med, men när de blivit tillräckligt omfattande krackelerar membranet och cellen dör. Resultaten uppnåddes med hjälp av moderna biofysiska tekniker som ger insikt i realtid på nivån enstaka molekyler och celler.

Biofysiker under ledning av professor Ludmilla Morozova-Roche vid Inst. för medicinsk kemi och biofysik, Umeå universitet, har beskrivit den molekylära mekanismen hos hästar för hur lipoproteinkomplex i lysosym tillsammans med oljesyra interagerar med membranen i levande celler genom att använda en ledande modern teknik som ger bildupplösningar som möjliggör studier av enskilda molekyler på cellnivå. Forskningen bedrivs i samarbete med Karolinska institutet i Stockholm och laboratoriet för fysisk och teoretisk kemi vid universitetet i Oxford, England.

Komplex mellan lipoprotein och oljesyra har beforskats intensivt allt sedan lundaforskaren Catharina Svanborg på 90-talet upptäckte att komplex mellan mänskligt alfa-laktalbumin och oljesyra, förkortat HAMLET (Human Alpha-lactalbumin Made LEthal to Tumor cells) kan döda cancerceller samtidigt som de skonar friska celler. HAMLET:s egenskaper gör det till en attraktiv ”silverkula” som kan användas vid tumörbehandling utan att ge oönskade effekter på närliggande friska celler. Hur komplexens selektivitet fungerar på molekylnivå är ett ämne som fortfarande diskuteras.

För mer information, kontakta gärna Ludmilla Morozova-Roche (engelskspråkig), professor i biofysik vid Inst. för medicinsk kemi och biofysik, på telefon 090-786 52 83
e-post Ludmilla.Morozova-Roche@medchem.umu.se
Högupplöst porträttbild

Referens:
Vukojević, V., Bowen, A.M., Wilhelm, K., Ming, Y., Ce, Z., Schleucher, J., Hore, P.J., Terenius, L., Morozova-Roche, L.A. Lipoprotein Complex of Equine Lysozyme with Oleic Acid (ELOA) Interactions with the plasma membrane of live cells. Langmuir, 2010 Aug 24. 
E-publicerad på:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20735022

Redaktör: Bertil Born