"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-06-21

Macciariniaffären belyser behovet av diskussion i läkarkåren

NYHET Hur har läkare och forskare reflekterat över den så kallade Macchiariniaffären i media? Det har forskaren Jörgen Lundälv vid Umeå universitet undersökt i en studie som publiceras i tidskriften Svensk Kirurgi.

– Det finns ett stort engagemang hos läkare i denna fråga och även ett stort behov av att diskutera. Min slutsats är att många läkare upplever att det i den här typen av forum finns möjligheter att diskutera, men också en känsla av att man deltar på sina egna villkor. De flitigaste debattörerna i detta fall var kirurger och psykiatrer, säger Jörgen Lundälv, docent i socialt arbete vid Göteborgs universitet och docent i trafikmedicin vid Umeå universitet.

Jörgen Lundälv har genomfört en mediestudie av kirurgen Macchiarini och den så kallade Macchiariniaffären som bevakades av dokumentärredaktionen vid SVT i början av året. I artikeln har han undersökt hur läkare har reflekterat över artiklar som publicerats i Läkartidningen, Dagens Medicin och i Sjukhusläkaren. Totalt har 314 så kallade trådkommentarer i tidningarnas nätupplagor studerats. Trådkommentarerna är författade av läkare och forskare runtom i landet och innehåller reflektioner om affären som publicerats i 55 olika nyhetsartiklar.

Studien visar bland annat:

  • Att manliga läkare och forskare var i majoritet bland de personer som lämnade reflektioner
  • Att pensionerade läkare deltog i stor utsträckning i reflektioner och diskussioner i diskussionstrådarna. Medi­cinska företrädare med psykiatrisk eller kirurgisk specialitet var mest förekommande i samtalen
  • Att fokus i diskussionstrådarna främst handlade om ansvarsfrågor hos ledningen vid Karolinska institutet samt konstitution och uppgifter för olika granskningsgrupper i kommande granskningsprocesser
  • Att multidisciplinära perspektiv i forskningen diskuterades samtidigt som en betydande andel av läkarnas och forskarnas diskussionsinlägg saknade uppgift om medicinsk specialitet

– En slutsats jag tycker att man kan dra av den här studien är att Macciariniaffären har öppnat upp för diskussioner i läkarkåren, framför allt bland kirurger och psykiatrer. Vi ser även att diskussionerna har många olika infallsvinklar. Det är sammantaget väldigt positivt, säger Jörgen Lundälv.  

Läs artikeln i Svensk Kirurgi
 

För mer information, kontakta gärna:

Jörgen Lundälv, docent i trafikmedicin vid Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, enheten för kirurgi, Umeå universitet.Telefon: 076-172 47 11
E-post: Jorgen.Lundalv@surgery.umu.se

Om artikeln

Lundälv, Jörgen: Macchiariniaffären och primum non nocere. En mediestudie om reflekterande forskare och läkare i tre medicinska tidskrifter. Tidningen Svensk Kirurgi, Nr 3, 2016; 124-127.

Redaktör: Mattias Grundström Mitz