"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-02-12

Madelene Nordlund och Mattias Strandh vinner SO:s forskningspris

NYHET SO:s forskningsråd har utsett universitetsadjunkten Madelene Nordlund och professorn Mattias Strandh vid sociologiska institutionen på Umeå universitet till vinnare av SO:s forskningspris 2013. Priset delas ut i Stockholm den 25 april.

Arbetslöshetskassornas Samorganisation (SO) har inrättat ett pris för att stimulera forskning med relevans för arbetslöshetskassornas verksamhet och som belyser frågor knutna till arbetslöshet, arbetsmarknad eller arbetslöshetsförsäkringen i ett brett perspektiv. Prissumman
är 75 000 kronor.

SO:s forskningsråd har utsett årets pristagare med motiveringen:
”Madelene Nordlund och Mattias Strandh har var och en för sig och tillsammans gett viktiga bidrag till forskningen om arbetslöshet, arbetslöshetsförsäkring och arbetsmarknadens funk- tionssätt i Sverige.”

Följande ledamöter ingår i SO:s forskningsråd:

Katarina Bengtson Ekström, SO:s styrelse, ordförande Bengt Furåker, professor, Göteborgs universitet Walter Korpi, professor, SOFI, Stockholms universitet Åsa Löfström, docent, Umeå universitet Birgitta Nyström, professor, Lunds universitet
Tord Strannefors, prognoschef, Arbetsförmedlingen

Priset delas ut på ett seminarium med SO:s forskningsråd i Stockholm den 25 april 2013. Har du frågor? Kontakta SO:s kanslichef Melker Ödebrink 070-651 63 24.

SO är en fristående och politiskt oberoende service- och intresseorganisation för landets 29 arbetslöshetskassor. Verksamheten grundas på en lagreglering och går bland annat ut på att informera och utbilda om arbetslöshetsförsäkringen och i förekommande fall företräda
a-kassorna.

Redaktör: Eva Stoianov