"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-06-29

Magisterprogrammets första årskull nöjda

NYHET Nu har de första studenterna tagit examen från Juridiska institutionens magisterprogram med inriktning mot mark- och miljörätt.

– Det känns bra faktiskt. Det är tryggt att veta att jag har något att luta mig tillbaka på. Jag vill jobba inom fastighetsbranschen, kommunalt eller privat, men även hos lantmäteriet om det är möjligt. Vilket område spelar inte så stor roll till en början, säger Ilir Ramadani, student på magisterprogrammet. 

Blandad akademisk bakgrund

Under de två terminerna, som magisterprogrammet omfattar, har studenterna fått en fördjupning inom mark- och miljörätt och förberetts för yrken där den kunskapen är relevant. De kommer från en blandad akademisk bakgrund och det har också skapat en dynamik i klassrummet. Ilir Ramadani har en kandidatexamen i fastighetsföretagande från Malmö Högskola och valde magisterprogrammet eftersom han ville fördjupa sina kunskaper inom ett område.
– Överlag har utbildningen varit bra, med trevliga och kunniga lärare. Vi har lärt oss mycket tack vare undervisningsmetoden med seminarier varje vecka. 

Studenten Ula Aboudi är också nöjd med magisterprogrammet. Hon har sin bakgrund inom byggteknik och samhällsbyggnad och ville också få mer kunskaper i fastighetsrätt, eftersom hon vill satsa på exploatering och fastighetsutveckling.
– Jag fick träffa lärare och administratörer som är kompetenta och riktigt intresserade av sitt arbete. Jag har studerat vid andra universitet och högskolor både i Sverige och utomlands och inte upplevt detta förut. Det har varit en mycket bra utbildning, både upplägg och innehåll, men det har varit lite stressigt, säger hon.

Vad har varit den största behållningen?

– Upplevelsen av Umeå som helhet och universitetet - trevliga människor och trevlig stämning. De nya kunskaperna och erfarenhetsutbytet med andra studenter. För mig var det också en positiv upplevelse att studera igen efter några år i yrkeslivet, säger Ula Aboudi.

Ökat intresse inför hösten

Tanken är att Juridiska institutionens magisterprogram ska svara upp mot den stora efterfrågan som idag finns på juridisk kompetens inom mark- och miljöområdet. Ansökningstalen för höstterminen 2015 visar också att studenternas intresse för programmet ökar och nu när den första årskullen tagit examen ska institutionen göra en noggrann utvärdering av utbildningen.

Ilir Ramadani har parallellt med studierna, fortsatt med sitt tidigare deltidsjobb, som han nu i första hand återvänder till. Målet framöver är att få mer erfarenheter från fastighetsbranschen och att så småningom flytta tillbaka till hemstaden Malmö. Målet på sikt är en anställning hos Lantmäteriet.
– Det känns som ett tryggt och bra jobb med viktiga arbetsuppgifter. Jag tror också att det är en bra arbetsgivare som ger bra erfarenhet till framtida jobb, säger han.

Imponerande framsteg

Under magisterprogrammets sista moment, som består av ett självständigt examensarbete, har studenterna fått fördjupa sig och visa sina färdigheter inom det mark- och miljörättsliga området. Där har också kursansvarig universitetslektor Jan Leidö sett resultatet av studenternas utveckling under året. 
– Studenterna har gjort imponerande framsteg i sina juridiska kunskaper och färdigheter under utbildningen. Med en grundexamen bakom sig så har studenterna med ett års studier i juridik utvecklats på ett sätt som få juriststudenter kan matcha. Vi som undervisat på utbildningen ser även att tidigare erfarenheter och andra ämneskunskaper ger en annan förståelse av de juridiska frågorna. Studenterna har tagit med sig detta i sina examensarbeten med spännande och insiktsfulla resultat. Den här typen av utbildning kommer bidra med en kompetenshöjning inom branschen oavsett med vilka uppgifter studenterna kommer att arbeta med i framtiden, säger han.

Från utbildningen och till sitt kommande yrkesliv tar Ilir Ramadani framför allt med sig en ökad förståelse för juridik, men han har också varit lite oroad över att inte vara lika efterfrågad på arbetsmarknaden som de studenter som kommer från juristprogrammet.
– Med min bakgrund i fastighetsföretagande tänkte jag till en början att jag inte var lika attraktiv på arbetsmarknaden som en jurist med en magister i mark- och miljörätt. Det kändes som att företagen hellre anställde de med juristbakgrund. Men då mycket från min tidigare utbildning återkom i magisterprogrammet känner jag mig nu mer optimistisk, säger han.

Dubbel och fördjupad kompetens efterfrågas

Juridiska institutionens studierektor Lena Landström är en av de som sjösatt det nya magisterprogrammet i samråd med potentiella arbetsgivare. Hon säger att avsikten med programmet är att studenter med en annan grundkompetens ska kunna spetsa sin utbildning med ett juridiskt påbyggnadsår och därigenom få en bra grund för många arbeten inom området. Samtidigt ska också studenter på juristprogrammet kunna profilera sig inom mark- och miljöområdet, genom att läsa kurser som ingår i magisterprogrammet.
– De signaler vi fått från arbetsmarknaden är att det finns behov både av personer med dubbla kompetenser på det sätt som magisterprogrammet ger, men även av jurister med en djupare juridisk kompetens inom området, säger hon.

Redaktör: Sofia Strömgren