"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-04-06

Makt och kön till nytta på jobbet

NYHET De flesta som har läst genusvetenskap vid Umeå universitet anser att utbildningen är en tillgång både i arbets- och vardagslivet. Kurser och lärare får också mycket gott betyg. Det visar en enkätundersökning riktad till alla som studerat på kurserna genusvetenskap: makt och kön åren 1998–2007.

Att studera genusvetenskap innebär i många fall att få ett nytt perspektiv som påverkar ens syn på alltifrån professionella kontakter, till kärleksrelationer och barnuppfostran. Hela 85 procent av alumnerna svarade att genuskompetensen har betydelse i stor utsträckning i privatlivet, och närmare 80 procent upplever att de har nytta av sina genusvetenskapliga studier på jobbet.

Genuskompetens kan också innebära att man vågar söka och inta centrala positioner i yrkeslivet och inom ideella organisationer. För att kunna jobba med genusfrågor anser dock de allra flesta att det är viktigt med kompletterande studier.

I och med att allt fler arbetsgivare måste ta jämställdhet i beaktande, menar en av alumnerna att ”formell genuskompetens då är en konkurrensfördel när man söker jobb eller befordran”. Studier i genusvetenskap betyder också ofta möjligheter att arbeta med nya initiativ, som t ex genusdagis, jämställdhetsprojekt i kommunen och egenföretag inom jämställdhetsområdet.

Undersökningen visar även att de genusvetenskapliga kurserna är väldigt uppskattade, och att lärarna är kompetenta och personligt engagerade. En talande exempel är en avslutande kommentar i ett enkätsvar: ”Jag har läst 190 poäng på universitet & högskola och denna kurs (Makt & kön A) var helt klart en av de bästa!”

Totalt har 220 personer nåtts av enkäten, och svarsfrekvensen var 66 procent. Läs hela rapporten på:
www.ucgs.umu.se/aktuellt/Alumni_Rapport_mars_2009.pdf

För mer information, kontakta:

Nea Mellberg, studierektor, Umeå centrum för genusstudier (UCGS) Telefon: 090-786 7630
E-post: nea.mellberg@ucgs.umu.se

Malin Rönnblom, utbildningsutvecklare, Umeå centrum för genusstudier (UCGS) Telefon: 090-786 9674
E-post: malin.ronnblom@ucgs.umu.se

Redaktör: Camilla Nilsson