"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2006-10-05

Målsökande antikroppar verktyg mot cancer

NYHET Målsökande antikroppar som bär radioaktiva molekyler direkt till tumörcellerna kan bli viktiga verktyg i framtidens cancerbehandling, skriver Ali Sheikholvaezin i den avhandling han försvarar vid Umeå universitet den 13 oktober.

Målsökande antikroppar är en metod som nu är i snabb utveckling. Tekniken går ut på att binda radioaktivt laddade molekyler till antikroppar som via blodbanan söker upp och fäster vid cellyteproteiner på just den tumörtyp man är ute efter. Därmed får strålbehandlingen en bättre och mer riktad effekt.

Syftet med avhandlingen är att öka kunskaperna om hur nya rekombinanta antikroppar (producerade med molekylärbiologiska, genmodifierande metoder) kan skräddarsys för att söka sig till tumörceller. Genom manipulation av den monoklonala antikroppen H7 skapades fyra olika konstruktioner som jämfördes i termer av löslighet, stabilitet, attraktionskraft och tillverkningsmöjligheter. Samtliga visade sig kunna söka upp experimentellt framkallade tumörer på möss, men med klara skillnader i bl.a. den tid de fäste vid tumörcellerna.

Möjligheterna att behandla cancer med de konstruerade antikropparna studerades både med och utan kompletterande, vanlig strålbehandling. Den kombinerade behandlingen visade sig kunna ge en signifikant tillväxtminskning hos tumören och dramatiska utseendeförändringar samt celldöd.

Resultaten stöder antagandet att målsökande antikroppar har möjlighet att bli viktiga verktyg i klinisk cancerbehandling. Ali Sheikholvaezin är doktorand vid enheten för immunologi, tel. 090-785 26 66, epost ali.sheikholvaezin@climi.umu.se

Avhandlingen, som läggs fram fredagen den 13 oktober vid Inst. för klinisk mikrobiologi och Inst. för strålningsvetenskaper, har titeln Recombinant antibodies and tumour targeting. Disputationen äger rum i Sal A103 (Astrid Fagraeussalen), by. 6, NUS. Fakultetsopponent är prof. Gregory P Adams, Fox Chase Cancer Center, Philadelphia, USA.

Redaktör: Hans Fällman