"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-10-07

Mammografi räddar liv i norr

NYHET I norra Norrland är dödligheten i bröstcancer betydligt lägre bland de kvinnor som har deltagit i den mammografiska hälsokontrollen, skriver Pál Bordás i den avhandling han försvarar vid Umeå universitet den 15 oktober.

I avhandlingen granskas dödligheten i bröstcancer bland kvinnor som bor i Norra sjukvårdsregionen, dvs. länen Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten. Kvinnorna, i åldern 40-74 år, delades upp i två grupper. En grupp har bestått av kvinnor från Norrbottens län och Västernorrlands län, där mammografisk hälsokontroll (med röntgen) startade redan 1989-90. Kvinnorna i Västerbottens län och Jämtlands län har fått vara en kontrollgrupp, eftersom dessa båda landsting inte införde mammografisk hälsokontroll förrän 1995-96.

Resultaten pekar i korthet på att den mammografiska hälsokontrollen bidrar till lägre dödlighet i bröstcancer inom regionen. Fler kvinnor överlever om deras sjukdom upptäcks vid en mammografisk hälsokontroll. Tidig död på grund av bröstcancer inträffar huvudsakligen om sjukdomen upptäcks så sent att den hunnit bli obotlig. Den mammografiska hälsokontrollen i Norrbotten når upp till de europeiska rekommendationerna när det gäller att upptäcka bröstcancer. Bland de kvinnor som deltar i mammografisk hälsokontroll ligger upptäckten av cancerfall mellan två hälsokontroller på en acceptabel nivå.

Pál Bordás är överläkare vid Mammografienheten, Sunderby sjukhus, Norrbottens läns landsting, där han kan nås på tel. 0920-28 28 40,
e-post pal.bordas@glocalnet.net

Fredagen den 15 oktober försvarar Pál Bordás, Inst. för strålningsvetenskaper, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Utvärdering av mammografiscreeningens effekt i norra sjukvårdsregionen (Evaluation of the effectiveness of mammography screening in northern Sweden).
Disputationen äger rum kl. 13.00 i Aulan, Sunderby folkhögskola (Kråkbergsvägen 7, Södra Sunderbyn) OBS! Ändrad lokal.
Fakultetsopponent är doc. Edward Azavedo, Karolinska institutet.

Läs hela eller delar av avhandlingen på
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-36141