"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-03-17

Mammografiscreening minskar dödligheten hos 40-49-åriga kvinnor

NYHET Sverige är ett av de få länder som erbjuder kvinnor i åldern 40-49 år mammografiscreening. Resultat från världens hittills största studie om mammografiscreening för kvinnor i denna åldersgrupp visar att insatsen minskar dödligheten i bröstcancer.

Barbro Numan Hellquist visar i sin avhandling vid Umeå universitet att dödligheten i bröstcancer var 26 procent lägre för kvinnor som erbjudits mammografiscreening och 29 procent lägre för kvinnor som deltog i mammografiscreening i åldersgruppen 40-49 år, jämfört med kvinnor som inte hade erbjudits mammografiscreening.

Studierna baseras på en jämförelse mellan de län i Sverige som erbjöd kvinnor i åldern 40-49 år screening under perioden 1986-2005, med de län som inte erbjöd den åldersgruppen screening under samma tidsperiod.

Mammografiscreening räddar liv genom att bröstcancertumörer upptäcks tidigt och därmed kan kvinnorna behandlas tidigare. Men mammografiscreening har ifrågasatts – debatten handlar bland annat om och hur mycket bröstcancerdödligheten kan minskas.

– Det är allmänt accepterat att mammografiscreening sänker bröstcancerdödligheten för kvinnor i åldersgruppen 50-69 år, men screening för yngre och äldre kvinnor debatteras fortfarande, säger Barbro Numan Hellquist.

En nedre åldersgräns för vilka kvinnor som ska erbjudas mammografiscreening är nödvändig bland annat därför att det är färre unga kvinnor som får bröstcancer.

– En annan sida av debatten om mammografiscreening är om vissa bröstcancrar som hittas utan screening inte skulle ha upptäckts och inte gjort någon skada, så kallad överdiagnostik, säger Barbro Numan Hellquist.

I sina studier visar Barbro Numan Hellquist att överdiagnostiken är låg, 1 procent, i åldersgruppen 40-49 år. Studien har dock inte beaktat det allra första screeningtillfället. 

Sverige är ett av få länder som rekommenderar att även den unga åldersgruppen 40-49 år ska erbjudas mammografiscreening. Socialstyrelsen rekommenderar screening för hela åldersintervallet 40-74 år. Utredningsinstanser i till exempel EU och USA rekommenderar inte mammografiscreening för kvinnor i ålder 40-49 år.

Barbro Numan Hellquist är statistiker på Regionalt Cancercentrum Norr. Framöver kommer hon tillsammans med sin forskargrupp fortsätta studera mammografiscreening, även för äldre kvinnor. Hon kan nås på:Telefon: 090 785 48 49
E-post: barbro.hellquist@onkologi.umu.se

Fredag 21 mars, försvarar Barbro Numan Hellquist, institutionen för strålningsvetenskaper, sin avhandling med titeln: Mammografiscreening i ålder 40-49 år i Sverige. (Engelsk titel: Breast cancer screening with mammography of women 40-49 years in Sweden).

Opponent: Nea Malila, professor MD, Tampere School of Health Sciences, University of Tampere. Huvudhandledare: Håkan Jonsson.

Disputationen äger rum 9,00 vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå, i sal E04, byggnad 6E.

Avhandlingen är publicerad digitalt.

Redaktör: Mattias Grundström Mitz