"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-11-09

Många deltagare i höstterminens högskoleprov

NYHET Höstterminens högskoleprov lockade många att delta. Den 24/10 skrev 42 025 personer högskoleprovet runt om i landet vilket är det största deltagarantalet under 2000-talet på ett höstprov.

Det första högskoleprovet gavs våren 1977 vilket innebär att 67 provtillfällen (två tillfällen per år) nu är genomförda. Över 2 miljoner prov har gjorts av mer än 1 miljon provdeltagare. Det innebär att 48,5% har gjort provet mer än en gång.
Rekordet är 51 gånger! Endast 5 personer har haft rätt på samtliga enskilda uppgifter.

Umdac ansvarar för bearbetning av provet. Under fyra hektiska dagar och kvällar körs alla prov genom Högskoleverkets scannrar som finns i våra lokaler och extrapersonal är inkallad för att hjälpa till med bl.a. rättning av adressuppgifter.

En av veteranerna bakom detta är Berit Nyberg på Umdac, som nu varit med om sitt 38:e prov sedan våren 1991. Hennes erfarenhet är att det för det mesta har gått bra trots att det kan inträffa bakslag som att t.ex. diskar går sönder. Tidspressen är stor eftersom bearbetningen skall genomföras på väldigt kort tid.

Vi hoppas att det har gått bra för alla provdeltagare – om inte, så finns det ett nytt provtillfälle till våren.

Redaktör: Dagmar Hinze