"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-10-17

Många miljoner till forskning vid Umeå universitet

NYHET Riksbankens Jubileumsfond ger drygt 16 miljoner kronor till fem forskningsprojekt inom humaniora och samhällsvetenskap vid Umeå universitet. Projekten handlar bland annat om främlingsfientlighet, polisarbete och bondedagböcker. Universitetets forskare medverkar dessutom i ett stort forskningsprogram om doftsinnet, som får 26 miljoner kronor.

I går beslutade Riksbankens Jubileumsfond om vilka forskningsprojekt och större forskningsprogram inom humaniora och samhällsvetenskap som beviljas anslag år 2014.

Vid Umeå universitet får följande forskare och projekt medel:

Ann-Catrine Edlund, Institutionen för språkstudier, får 1 012 000 kronor för projektet ”Vardagligt skrivande i Västerbotten under sent 1800-tal. Ett editionsprojekt med bondedagböcker och visböcker.” Syftet är att publicera en kritisk utgåva av dagböcker och visböcker från en gård i norra Västerbotten 1878–1901.Läs mer om projektet

Lars-Erik Edlund, Institutionen för språkstudier, får 2 622 000 kronor för projektet ”Den vetgirige lappmarksprästen – Digitalisering och transkribering av J. A. Nenséns uppteckningar från 1800-talet av de nordliga folkens liv och kultur”. Syftet är att tillgängliggöra lappmarksprästen J. A. Nenséns (1791–1881) folkminnesuppteckningar rörande nordskandinaviskt område, och materialet belyser bland annat zoologi, dialekt, ortnamn, läkemedel, seder och levnadssätt hos främst svenskar och samer i området.Läs mer om projektet

Mikael Hjerm, Sociologiska institutionen, får 3 551 000 kronor för projektet ”Främlingsfientlighet i ett föränderligt Europa.” Projektets syfte är att undersöka förändringar i attityder gentemot invandrare i Europa.Läs mer om projektet

Lena Landström, Juridiska institutionen, får 5 493 000 kronor för projektet ”Polisarbetet – mellan effektivitet och rättsstatlighet”. Forskarna ska bland annat analysera hur olika effektivitetskrav som riksdag och regering ställer på polisverksamheten inverkar på det faktiska polisarbetet, och hur kraven kan leda till konflikter gentemot exempelvis rättssäkerhetskrav och respekt för mänskliga rättigheter.Läs mer om projektet

Johanna Overud, Umeå centrum för genusstudier, får 3 642 000 kronor för projektet ”Från statens styrning till privat entreprenörskap? Arbetsmarknadspolitikens omvandling och effekter för kvinnor i norrländsk glesbygd”. Syftet med projektet är att studera kvinnors försörjningsstrategier i norrländsk glesbygd, dels i relation till det skifte från anställning till företagande som skett i den statliga styrningen av arbetsmarknaden, dels i relation till kön och arbetsmarknad.Läs mer om projektet

Även större forskningsprogram beviljas medel av stiftelsen, bland annat ”Vårt unika doftsinne”, där Stockholms universitet är huvudsökande, men flera forskare vid Umeå universitet ingår: Linus Andersson, Anna-Sara Claeson och Steven Nordin vid Institutionen för psykologi, Maria Josefsson vid Demografiska databasen och Kjell Jonsson, Institutionen för idé- och samhällsstudier. Programmet ska fördjupa kunskaperna om det mänskliga doftsinnet, och forskarna ska bland annat undersöka sambandet mellan dofter och språk, doftsensationer i drömmar samt sambandet mellan förlust av luktsinnet och demenssjukdom. Totalt får ”Vårt unika doftsinne” 26 miljoner kronor.Läs mer om programmet

Redaktör: Camilla Bergvall