"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-12-15 Uppdaterad: 2023-06-15, 07:50

Många Umeåforskare i världseliten

NYHET Drygt 60 forskare vid Medicinska fakulteten kvalar in bland de två procent forskare i världen som är mest inflytelserika. Detta enligt en rankning som Stanford-universitetet i USA gör.

Text: Ola Nilsson

– Det är en glädjande bekräftelse på att det genomförs excellent forskning inom fakulteten med stort internationellt genomslag. Det kan bidra till att attrahera fler lovande forskare och att få externa bidrag, säger Medicinska fakultetens dekan Patrik Danielson.

Rankningslistan är gjord utifrån en bibliometrisk metod. Det innebär att den bygger på antalet publiceringar, publiceringarnas påverkansfaktor och antal citeringar. Utifrån det har Stanford räknat fram ett index samt gjort en rangordning inom respektive forskningsfält.

Totalt kommer 62 forskare vid Medicinska fakulteten vid Umeå universitet med på listan. Högsta bibliometriska index får Stefan Marklund, följd av Lars Nyberg och Roland S Johansson.

Vad gäller betydelse inom sina respektive forskningsområden toppar istället Bengt Järvholm (plats 60 i världen), följd av Astrid Norberg (plats 78) och Håkan Alfredson (93).

Lista efter indexplacering på forskare vid Medfak på Stanfordlistan

Lista efter placering inom forskningsfält vid Medfak på Stanfordlistan

Till vetenskaplig artikel om Stanfordlistan