"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-06-27

Mångårigt konstsamarbete mellan Hanoi och Umeå avslutas med två stora utställningar

NYHET Det SIDA-finansierade samarbetsprojektet mellan Vietnam University of Fine Arts i Hanoi och Konsthögskolan vid Umeå universitet går nu i ett avslutande skede. Finalen blir två stora utställningar: en i Umeå och en i Hanoi.

De har byggt en bro av samarbete mellan Vietnam University of Fine Arts i Hanoi och Umeå universitet: Bui Thi Thanh Mai, Christofer Fredriksson, Trang Thanh Hien, Anna Rådström och Giang Nguyet Anh.
Foto: Mattias Pettersson

–Den 5 juni öppnar utställningen What is Identity? i Hanoi. I utställningen ingår alla studenter från Umeå som varit involverade i utbytet – totalt 20 stycken – tillsammans med 12 vietnamesiska studenter som varit i Umeå under åren. Samtliga svenska studenter åker till Hanoi för att delta i öppnandet och det är en mycket omfattande utställning med en tillhörande publikation som speglar hela utbytet, förklarar Christofer Fredriksson, projektledare vid Konsthögskolan.

Den andra utställningen är Sapa som öppnar söndagen den 27 september på Västerbottens Museum i Umeå. Sapa är namnet på den högst belägna staden i Vietnam och ligger i de norra bergen som gränsar mot Laos och Kina.
–I trakterna kring Sapa har man funnit hällristningar, som undersökts och tolkats av forskare vid Hanoi University of Fine Art. Konstnärer har med tekniken frottage avbildat hällristningarna. Frottage kallas överförandet av en förlaga i relief till papper genom att man lägger papperet ovanpå teckningen och gnider det med exempelvis träkol eller krita. Motsvarande teknik används även inom arkeologin för att dokumentera hällristningar, runstenar och liknande, förklarar Christofer Fredriksson.

Samarbetet sedan 2002

Samarbetet mellan Konsthögskolan vid Umeå universitet och Hanoi University of Fine Art startade i oktober 2002 och omfattar ett utbyte av studenter och lärare. Detta SIDA-finansierade projekt ingår i ett mångårigt samarbete mellan Sverige och Vietnam, som inleddes under 1990-talet och omfattar bland annat litteratur, film, teater, musik och konst.
22 svenska studenter har läst i Hanoi och tolv vietnamesiska studenter har pluggat vid Konsthögskolan i Umeå. De svenska studenterna har bland annat fått möjligheten att prova på lackmålning och träsnitt, medan de vietnamesiska studenterna fått utbildning i intermedia, video och ljud.

Projekt med frågetecken

– Under åren har vi drivit projekt som "Who earns the money?", "Does gender matter?" och "What is equality?". De årslånga projekten avslutas med utställningar och publikationer i Sverige och/eller Vietnam. Att projektens namn avslutas med ett frågetecken är viktigt. Frågetecknet betonar öppenhet och betydelsen av att lära sig av varandra. Det markerar att svaren kan innehålla många olika möjligheter och att svaren inte är en gång för alla givna och klara, tillägger Anna Rådström, universitetslektor i konstvetenskap vid Umeå universitet.

I projektet "What is equality?" deltog åtta personer från Vietnam och Sverige. Alla åtta har dessutom inbjudit var sin konstnär, som medverkade i projektet. Vernissagen i Hanoi lockade 500 besökare och bevakades av 50-talet tidningar och magasin, vilket gjorde att miljontals vietnameser fick information om utställningen.

Nya metoder i Vietnam

Lärarna och konstnärerna Bui Thi Thanh Mai, Trang Thanh Hien och Giang Nguyet Anh från Vietnam University of Fine Art säger att de genom det svenska utbytet hittat nya metoder i sin undervisning:
– Genom seminarier har vi utvecklat idéer om konst. Vi har ställt frågor som berör mänskliga och sociala aspekter i den vietnamesiska konsten. Arbetet med projektets teman har skapta nya perspektiv på relationen mellan kost och liv. Tillsammans har vi ökat vår kunskap om curatoriellt arbete och videokonst, vilket är tämligen nytt inom vietnamesisk konstutbildning. Lärarna har alltid inspirerat deltagarna i projektet och uppmuntrat alla att framföra sina åsikter.

Nya erfarenheter i Sverige

De svenska lärarna och projektledarna Anna Rådström och Christofer Fredriksson säger att de i sin tur fått ovärderliga kunskaper och erfarenheter genom dessa samarbetsprojekt. Alla involverade hoppas på någon sorts fortsättning, trots att den svenska regeringen efter årets utgång inte kommer att stödja samarbete mellan Vietnam och Sverige.
– Värdet och skönheten i samarbetsprojekt som vi genomfört tillsammans, är den kontinuerliga dialogen, processen och reflektionen mot gemensamma kreativa lösningar. Att under längre tid arbeta tillsammans, lära av sina misstag och hela tiden utvecklas är helt enkelt mycket värdefullt för alla, avslutar Anna Rådström.

Redaktör: Stefan Lybeck