"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-05-23

Mångbergs pris 2017

NYHET Swedbanks pris till minne av Amanda och Per-Algot Mångberg tilldelas Torbjörn Tomson, professor i neurologi, Karolinska institutet. Tomson får priset för sin forskning kring epilepsi, med särskild inriktning på läkemedel och graviditet. Priset delas ut vid Umeå universitets årshögtid den 21 oktober.

Läkemedelsbehandling hos gravida med epilepsi är viktig för att förhindra anfall, eftersom epilepsianfall kan medföra negativa effekter på fostret. Samtidigt finns en risk att behandlingen har negativa fostereffekter. Tomson är initiativtagare till en internationell databas för registrering av gravida och läkemedelsbehandling, och den har gjort det möjligt att få viktig kunskap om läkemedlens säkerhet och biverkningar hos gravida. Detta möjliggör behandlingsrekommendationer för minimering av fosterskador.

Tomson har också bidragit till ny kunskap kring exempelvis plötslig oförklarad död vid epilepsi, sudden unexplained death in epilepsy. I samband med högtidsdagarna kommer pristagaren att hålla en föreläsning som är öppen för allmänheten.

Swedbanks pris till minne av Amanda och Per-Algot Mångberg delas ut till framstående forskare i Norden verksamma inom neurologi, neurokirurgi samt öron-näs och halssjukdomar. Priset instiftades av makarna Mångberg i mitten av 70-talet och har sedan dess har delats ut årligen, senare år med stöd från Swedbank i Umeå.

Redaktör: Lena Åminne