"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-12-29

Mångmiljonanslag till forskningssamverkan mellan Humlab och Stanford University

NYHET Ett tjugotal forskare från Umeå universitet och Stanford University kommer under de närmaste fem åren att bedriva forskning kring medier, teknik och plats. Forskningsprogrammet Media Places har just fått 18 miljoner kronor från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

– Det här är ett strategiskt viktigt bidrag för Umeå universitet som ger kraftfullt stöd till vår pågående satsning på digital humaniora och Humlab. Möjligheterna för områdets och Umeå universitets utveckling är stora, vilket den internationella konferensen om media places i Humlab tidigare i december gav en inblick i. Jag ser också mycket positivt på den fördjupade samverkan med Stanford University som forskningsprogrammet innebär, säger Lena Gustafsson, rektor vid Umeå universitet.

Hemmet, kaféet, kontoret, staden förändras av det digitala

Forskningsprogrammet Media Places utforskar hur våra platser – hemmet, kaféet, kontoret, staden – förändras genom digitala medier och uttryck, och hur det fysiska och digitala växer samman på olika sätt. Teknik och medier formas av platserna och de människor som vistas där, och tvärtom. Vidare studeras också hur humanistisk forskning kan utvecklas genom nya platskänsliga gestaltningsmetoder och uttryckssätt. Genomgående blandas traditionell forskning med görande och tekniknära utforskande.

Inom en av de forskningsinriktningar som ingår studeras nya skärmteknologier och speciellt miljöer med många skärmar ur ett historiskt och tekniskt perspektiv. En annan inriktning behandlar gränsen mellan det fysiska och det digitala genom fallstudier som sträcker sig från självskärande och digitala platser till biodiversitetsdatabaser som naturskrivande.

En tredje inriktning fokuserar på humanistisk kunskapsproduktion. Här ingår såväl studier som skapande av interaktiva mediaplatser för historia tillsammans med forskare inom digital historia på Umeå universitet och Stanforduniversitetet.

Höga målsättningar

Forskningsprogrammet Media Places leds av docent Patrik Svensson i nära samverkan med professor Zephyr Frank på Stanford University. Bland övriga Umeåforskare finns bland annat Daniel Lindmark, historia, Simon Lindgren, sociologi, och Anna Johansson, etnologi.

– Vi är förstås otroligt glada över detta bidrag från Wallenbergsstiftelserna som gör det möjligt att satsa på ett viktigt forskningsområde tillsammans med våra kollegor på Stanford University. Vi har höga målsättningar och räknar med att kunna expandera forskningsprogrammet ytterligare under de närmaste åren säger Patrik Svensson.

Forskningsprogrammet ingår i en större satsning som Wallenbergsstiftelserna gör inom ramen för Wallenberg Network Initative, som knyter samman Wallenberg Hall, Stanford, Humanistlaboratoriet, Lunds universitet, och Humlab, Umeå universitet. I nyligen fattade beslut ingår också en 1 miljon kronor till utrustning för Humlab och 1 miljon kronor till kompetensutbyte mellan de tre forskningsmiljöerna.

Kontaktinforamtion

Patrik Svensson, projektledare, föreståndare Humlab 090-786 7913, 070-397 84 66
E-post: patrik.svensson@humlab.umu.se

Redaktör: Helena Vejbrink