"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2006-11-30

Mångmiljonsatsning i Kiruna på miljöfrågor

NYHET I Kirunaregionen kommer vi att se globala klimatförändringar i ett tidigt skede. För att kunna bromsa en ödesdiger utveckling behövs kunskap. Umeå universitet satsar nu offensivt i Kiruna för att öka kunskaperna om hur vi kan använda våra ekosystem på ett hållbart sätt.

Hösten 2007 startar Umeå universitet ett flertal utbildningar i Kiruna om bl.a. klimatförändringarnas effekter, ekoturismens möjligheter och stadsomvandlingen i Kiruna. Under 2008 beräknas mer än 150 studenter läsa i Kiruna, från både Sverige och andra delar av världen. Den totala satsningen på utbildning och forskning i Kiruna inom miljöområdet motsvarar i sådana fall 20 miljoner kronor per år.
– Kirunaregionen kommer att spela en stor roll för den framtida miljöforskningen eftersom området fungerar som en väckarklocka för globala klimatförändringar. Här finns dessutom oförstörda fjäll och naturskogar samt outbyggda älvar. De här förutsättningarna saknar motstycke på andra universitetsorter i Europa, säger Göran Sandberg, rektor vid Umeå universitet.

Torne och Kalix älvar är Europas enda stora flodsystem utanför Ryssland som är opåverkade av både dammar och konstbevattning. Torneträskområdet är ett av UNESCO:s två biosfärreservat i Sverige. Kirunaområdet är dessutom fyllt av naturresurser som är viktiga för t.ex. gruvnäring, renskötsel, skogsbruk och turism. Redan i dag bedriver Umeå universitet internationellt framstående forskning om klimatförändringar inom Climate Impacts Research Centre (CIRC) vid Abisko Naturvetenskapliga station, 10 mil nordväst om Kiruna.

Satsningen är en del av Umeå universitets starka forskningsområde ”Ekosystem i förändring”. Den ingår också i det nya utvecklingsområdet ”Hållbar utveckling”.

Kiruna kommun deltar aktivt vid planeringen av Umeå universitets utbildningsinsatser i Kiruna. Andra viktiga samarbetspartners är Lapplands kommunalförbund, länsstyrelsen i Norrbotten, Icehotel i Jukkasjärvi och LKAB. Satsningen kommer att bli en resurs för hela länets tillväxt och utveckling.
– Från kommunens sida, ser vi oerhört positivt på Umeå universitets satsning, säger Kirunas kommunalråd Kenneth Stålnacke. Den ger nya möjligheter att vidareutveckla unika områden och branscher i kommunen. Satsningen kommer bland annat att stärka Kiruna som Studentkommun liksom vårt arbete med att utveckla Kiruna till ett samhälle för hållbar utveckling, menar han. – För näringsliv och offentliga aktörer verksamma i kommunen, innebär satsningen en möjlighet att knyta nya kontakter med akademin. Det kan i sin tur leda till många nya spännande utvecklings- och forskningsprojekt inom miljöområdet, summerar Kenneth Stålnacke.

Bakgrunden till den nya satsningen i Kiruna är regionalpolitisk och tillkom genom ett regeringsuppdrag till Luleå tekniska universitet och Umeå universitet inom rymd- och miljöområdet. Uppdraget var en kompensation för nedläggningen av Jägarregementet i Kiruna. Umeå universitet och Luleå tekniska universitet har nu delat upp ansvaret mellan områdena och Umeå universitet koncentrerar sina insatser till miljöområdet. Det finns stora möjligheter att i framtiden utveckla beröringspunkterna mellan rymd- och miljöverksamheten i Kiruna eftersom dagens rymdforskning också är inriktad mot klimatfrågor. I framtiden kan även kurser i andra ämnen än ekologi och miljö ges i Kiruna, t.ex. med koppling till samiska intressen. Utbildningsutbudet kommer troligen att utvecklas ytterligare.
– Umeå universitet stärker i och med detta sin position som hela Norrlands universitet med verksamhet från Gävle i söder till Abisko i norr. Förutsättningarna är stora för att Kiruna ska bli en internationell mötesplats inom miljöområdet, säger Åsa Bergenheim, prorektor vid Umeå universitet.

Mer information finns i följande informationsblad:

www.teknat.umu.se/aktuellt/kiruna.pdf

För ytterligare information, kontakta:

Göran Sandberg, rektor vid Umeå universitet Tel: 090-786 53 50, 0703-18 12 75
E-post: rektor@umu.se

Åsa Bergenheim, prorektor, grund- och forskarutbildning vid Umeå universitet Tel: 090-786 62 46, 070-258 88 29
E-post: asa.bergenheim@educ.umu.se

Redaktör: Karin Wikman