"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-11-11

Mångmiljonsatsning på teknikvetenskaplig forskning

NYHET Umeå universitet satsar över 60 miljoner kronor på teknikvetenskaplig forskning. Åtta unga forskare ska anställas för att förstärka kvaliteten på de tekniska utbildningarna.

– Vi kommer framför allt att satsa på forskningsområden med kopplingar till våra civilingenjörsprogram. En förbättrad kvalitet på programmen handlar i förlängningen om att öka våra studenters anställningsbarhet. Det kommer bland annat att ske genom att våra nya forskare ska ha ett nära samarbete med näringslivet, inte minst på regional nivå, berättar Åsa Rasmuson-Lestander, dekanus vid Umeå universitets teknisk-naturvetenskapliga fakultet.

De tekniska utbildningarna har sedan starten 1982 vuxit till drygt 700 nybörjarplatser. I höst ökade antalet sökande till civilingenjörsutbildningen med närmare 80 procent. En parallell utbyggnad av forskningen är därför angelägen även om det redan i dag finns stark forskning inom flera teknikvetenskapliga områden. Satsningen kommer att inriktas på följande åtta områden: •industriell ekonomi •energiteknik •teknisk fysik •interaktion och design •teknisk datavetenskap •bioteknik •miljösystemteknik
•automation/reglerteknik

De nya forskarna kommer att anställas som biträdande lektorer och i befattningen ingår forskning, men också undervisning på civilingenjörsprogrammen. Detta ger en ytterligare förstärkning av anknytningen till forskning på civilingenjörsutbildningen. Vid en positiv utvärdering efter fyra år kan det biträdande lektoratet övergå till en tillsvidareanställning som lektor. – För att vara säkra på att vi får de bästa forskarna kommer vi att tillsätta en extern rekryteringsgrupp med hjälp av Ingenjörsvetenskapsakademien, säger Åsa Rasmuson-Lestander.
Kopplat till de biträdande lektoraten ingår också rejäla kringresurser i form av doktorander, postdoktorer samt utrustnings- och startbidrag.

Sammanlagt studerar 2000 teknologer på någon av Tekniska högskolans civilingenjörsprogram, högskoleingenjörsprogram, högskoleprogram och masterprogram. Tekniska högskolan har också stor erfarenhet av att ge utbildning på andra orter med hjälp av modern webbaserad teknik. Utbildningarna har en nära anknytning till regionalt näringsliv men även till internationellt konkurrenskraftig forskning.
Läs mer om Tekniska högskolan.

För ytterligare information, kontakta gärna: Åsa Rasmuson-Lestander, dekanus vid den teknisk-naturvetenskapliga fakulteten Telefon: 070-282 25 49
E-post: rasmuson@molbiol.umu.se

Redaktör: Karin Wikman