Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 19 mar, 2015

Mångsysslaren Kenneth Bodin skriver på Forskarbloggen

NYHET Från och med måndag den 23 mars och två veckor framåt skriver Kenneth Bodin på Forskarbloggen. Kenneth Bodin har många strängar på sin lyra och är verksam i gränssnittet mellan forskning och företag.

Text: Ingrid Söderbergh

Kenneth Bodin har en licentiatexamen i teoretisk fysik från Chalmers, med inriktning mot beräkningsfysik och supraledning. Han är anställd vid superdatorcentret, HPC2N, och verksam som lärare vid institutionen för datavetenskap. Hans forskning är knuten till UMIT Research lab och rör främst interaktiv och visuell datorsimulerad fysik. Huvuddelen av tiden spenderar han dock som VD för Algoryx Simulation, ett företag som avknoppades från Umeå universitet 2007.

Kenneth är alltså inte forskare i ordets traditionella betydelse, utan verksam i gränssnittet mellan forskning och företag. Han när dock alltjämt ett mycket starkt intresse för vetenskap och forskning och har publicerat ett 30-tal vetenskapliga artiklar. Han innehar också ett patent inom vätskesimulering. 

Kenneths forskningsintresse ligger främst inom beräkningsvetenskap – som handlar om att göra beräkningar och simuleringar med datorer baserat på matematiska modeller. Området har en mycket stark inverkan i samhället eftersom datorsimuleringar används inom allt från ingenjörskonst till datorspel. Datorsimuleringar som visualiseras med hjälp av datorgrafik och görs interaktiva via olika typer av gränssnitt kan dessutom ses som en slags förstärkning av människans kognitiva förmåga och utgöra mycket kraftfullt verktyg för allt från konstnärliga uttryck till att göra tekniska innovationer.  

Vad kommer du att blogga om:

– Förutom en del kortare vardagsnedslag kommer jag att beröra forskning med anknytning till datorsimulerad fysik, men även diskutera samverkansfrågor, utbildning och lärande. Vi får se.

Till forskarbloggen:

http://www.blogg.umu.se/forskarbloggen/