"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2006-04-20

Männen, kvinnorna och rösträtten

NYHET Kvinnor kunde få rösta om de hade egendom, om de var borgare eller bönder. Åsa Karlsson Sjögrens nya bok "Männen, kvinnorna och rösträtten" handlar om myndiga kvinnors möjligheter att delta i beslutsfattande, innan kvinnlig rösträtt infördes i Sverige.

Åsa Karlsson Sjögren har studerat kvinnors tillträde till offentliga rum som riksdag, rådhus, kyrkor och sockenstugor under perioden 1723-1866. Hon visar hur kvinnans rösträtt varierade beroende på vilken typ av val det gällde och att kriterierna förändrades över tid.

Särskilt två utvecklingslinjer kan följas. Enligt den ena knöts rösträtten allt starkare till äganderätten, det gällde särskilt i de lokala valen. I de nationella valen kopplades däremot rösträtten till en mer abstrakt princip om en kompetent "personlighet" som kan förstås som manlig. "Männen, kvinnorna och rösträtten" ger en fördjupad bild av utvecklingen i landet, från frihetstidens början till ståndsriksdagens avskaffande.

Boken är slutprodukten av Åsa Karlsson Sjögrens del i forskningsprojektet "Medborgarrätt och äganderätt", finansierat av Vetenskapsrådet. Den presenterar också några av hennes resultat från ett annat projekt, "Staden och idéerna", finansierat av Riksbankens jubileumsfond.

Åsa Karlsson Sjögren är forskare och lärare vid institutionen för historiska studier, Umeå universitet. I sin forskning har hon främst intresserat sig för kvinnor och genushistoria ur rättsliga och politiska aspekter. Hennes doktorsavhandling (1998) undersökte kvinnans rättsliga ställning i städerna under svensk stormaktstid. 2005 fick hon Skytteanska samfundets pris till yngre forskare.
Läs mer på adress www.umu.se/histstud/personal/karlsson-sjogren_asa.html .

För mer information eller intervju, kontakta gärna Åsa Karlsson Sjögren på tel 090 - 786 62 48, 070-3952150 eller e-post asa.karlsson.sjogren@historia.umu.se .

Boken "Männen, kvinnorna och rösträtten. Medborgarskap och representation 1723-1866" är utgiven på Carlssons bokförlag. För recensionsexemplar, kontakta förlaget, martin.sellgren@carlssonbokforlag.se .

Redaktör: Helena Vejbrink