"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-09-13

Människor, miljöer och läromedier. Femte nordiska utbildningshistoriska konferensen

NYHET Institutionen för idé- och samhällsstudier anordnar den Femte nordiska utbildningshistoriska konferensen som hålls vid Umeå universitet den 26-28 september 2012. CeSam deltar med två sessioner om samisk skolhistoria.

Med det övergripande temat "Människor, miljöer och läromedier" vill vi ge uppmärksamhet åt utbildningshistoriens mikroaspekter. Vad har utbildning inneburit för de människor - inte bara elever och lärare, utan också bespisningspersonal, skolpolitiker, föräldrar och andra - som varit delaktiga i och påverkat såväl institutionaliserad utbildning som informellt lärande? Hur har utbildning skapat olika typer av miljöer - studiecirkeln, rökrutan, lägerskolan och universitetscampus för att nämna några - och vilka innebörder har rumsliga och materiella aspekter haft i utbildning? Hur har utbildning medierats och vilken roll har olika läromedier spelat för undervisning och lärande?

Konferensen är öppen för bidrag från hela det utbildningshistoriska forskningsområdet inklusive historiografiska och metodologiska ämnen. Konferensens tema ska uppfattas brett och bidrag som ansluter till temat är särskilt välkomna. Konferensens ambition är att samla forskare från olika discipliner och erbjuda en aktuell översikt över ny och pågående nordisk utbildningshistorisk forskning.

Arrangörerna ser gärna färdiga sessionsförslag men även enskilda paper kan anmälas. Konferensspråket är skandinaviska språk och engelska.

Relaterad information om konferensen finns att läsa här http://www.trippus.se/eventus/userfiles/35143.pdf och http://www.trippus.se/eventus/userfiles/35146.pdf