"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2006-05-24

Manusstudenterna satta under luppen

NYHET Så här inför sommaren har manusstudenternas arbeten satts under luppen. Bedömare från Sveriges Television och Film i Väst tycker att nivån var överraskande hög.

Studenterna vid manusutbildningen för film och tv vid Umeå universitet har under läsåret koncentrerat sig på tv-mediet. Årets stora slutarbete för studenterna har varit att skriva manus och underlag till en tänkt tv-serie. I mitten av maj granskades deras arbeten av en grupp kvalificerade bedömare. Lisa Dahlberg och Cajsa Winqvist från Sveriges Television Drama i Stockholm och Magdalena Jangard från Film i Väst (tidigare dramachef på Sveriges Television i Göteborg) hade inför bedömningsdagen läst sexton projekt, ungefär 1000 sidor text.

– Det är ett stort arbete att läsa så många projekt samtidigt, och kunna diskutera dem med upphovsmannen inför övriga studentkamrater och bedömare, betonar manusutbildningens konstnärlige ledare Claes-Göran Lillieborg som menar att bedömningsdagen var en succé för alla parter.

Sveriges Television i Umeå har under året lagt ut mindre ”idéuppdrag” på manusstudenterna. Bland annat har studenterna fått arbeta fram förslag på barnprogram. Joakim Sandberg, programchef vid SVT, berömde studenterna och menade att flera av programidéerna var helt möjliga att producera direkt. Bedömarna från SVT och Film i väst tyckte att manusstudenternas arbeten rent generellt höll en överraskande hög nivå.

– Många projekt ansågs till och med vara på en professionell nivå, berättar Lillieborg.

Dessutom ansåg bedömarna att studenterna var mycket trevliga att möta i de diskussioner som följde kring projekten. Också Alexander Söderberg, SVT Drama, kommer att granska studenternas tv-serieprojekt. I sommar tar han emot studenterna i TV-huset i Göteborg.

Manusutbildningen för film och tv är en konstnärlig processutbildning. Under de tre studieåren får studenterna tillfälle att arbeta med sin utveckling, konstnärligt, yrkesmässigt och personligt. Erfarenheterna från årets tv-serieprojekt ska bearbetas och tillvaratas under det stora slutarbete som utbildningens tredje år kommer att innebära.

– För många av studenterna kommer slutarbetet att innebära att de ska skriva ett långfilmsmanus. På samma sätt som nu Sveriges Television och Film i Väst har ställt upp, kommer vi också då att samarbete med kvalificerade bedömare från hela Sverige, säger Claes-Göran Lillieborg.

För mer information, kontakta gärna Claes-Göran Lillieborg, mobiltfn: 0708-23 88 14 eller e-post: claes.lillieborg@littvet.umu.se

Redaktör: Helena Vejbrink