"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2005-04-25

Margareta Fahlgren drar sig ur rektorsrekryteringen

NYHET En av rekryteringsgruppens tre kandidater, Margaretha Fahlgren, har meddelat att hon inte längre är aktuell som rektorskandidat.

Beskedet innebär att Umeå universitets rekryteringsgrupp kommer att hålla ett telefonmöte i kväll klockan 21.00 för att ta ställning om rekryteringsgruppen på grund av det nya läget ska föreslå ytterligare kandidater.

Margaretha Fahlgren är professor i litteraturvetenskap och dekanus vid den historisk-filosofiska fakulteten samt föreståndare för Genusvetenskapligt centrum vid Uppsala universitet.

Rekryteringsgruppens två kvarstående kandidater är:

Ulf Edlund, prorektor vid Umeå universitet och professor i organisk kemi. Han har haft flera ledningsuppdrag vid universitet bland annat som prefekt, dekanus och vice rektor med ansvar för samverkansuppgiften.

Pia Sandvik Wiklund, prorektor vid Mittuniversitetet och docent i kvalitetsteknik samt ordförande i styrelsen för Verket för Högskoleservice, VHS, hon har också regeringens uppdrag att utreda resurstilldelningen i högskolan. Universitetsstyrelsen kommer att hålla sitt extrasammanträde kvällen den 28 april på Arlanda som planerat.

Den 8 maj planeras ytterligare ett styrelsemöte, då ska styrelsen fatta beslut om den kandidat som den föreslår att regeringen utser till ny rektor vid Umeå universitet.

Kontaktpersoner:

Birgitta Johansson-Hedberg, ordförande för Umeå universitets syrelse samt rekryteringsgruppen
Tel: 070-21 80 283

Universitetsdirektör Jan-Erik Ögren, rekryteringsgruppens sekreterareTel: 090-786 62 00
Mobil: 070-638 25 12

Redaktör: Carina Dahlberg