"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-12-12

Maria Garoff får Svenska Tandläkare-Sällskapets pris för bästa avhandling

NYHET Maria Garoff, som är specialist i odontologisk radiologi och som försvarat sin avhandling vid Institutionen för odontologi, har fått pris för sin avhandling som handlar om fynd av karotisförkalkningar (åderförkalkning i halspulsådern) i panoramaröntgenbilder.

Maria Garoff
Foto: Magnus Johansson

– Det är en stor ära att få detta pris. På senare år har jag märkt av ett tilltagande intresse vad avser våra forskningsresultat och att man i större omfattning börjar notera karotisförkalkningar i panoramaröntgenbilder. Detta i kombination med priset är en stor bekräftelse på att de resultat som vi i forskargruppen har kommit fram till är viktiga och att de bidrar med ny kunskap inom området. I vår forskargrupp ingår specialister inom såväl medicin som odontologi. Gruppens breda kompetens samt vårt nära samarbete är en styrka, säger Maria Garoff.

Under tandläkarbesök görs ofta en panoramaröntgenundersökning för att få en generell bild av tänder och käkar. I sin avhandling beskriver Maria Garoff hur tecken på åderförkalkningar inom området för halspulsådrorna inte sällan syns på panoramaröntgenbilder som ett bifynd. Individer med dessa tecken löper högre risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdom och bör därför få rådet att kontrollera eventuella riskfaktorer i förebyggande syfte, konstaterade Maria Garoff.

Priset för bästa odontologiska avhandling delades ut i samband med invigningen av årets odontologiska riksstämma den 15 november. Prissumman var 35 000 kronor.

Läs mer om den prisbelönta avhandlingen

Redaktör: Daniel Harju