"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-12-18

Maria Karlsson, Enheten för statistik, har beviljats forskningsbidrag från IFAU

NYHET Maria Karlsson, Enheten för statistik, Handelshögskolan vid Umeå universitet, har beviljats forskningsbidrag från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) för projektet "Estimation of labor market policy program effects in the presence of interference between individuals”. Projektet genomförs under två år tillsammans med filosofie doktor Mathias Lundin, Enheten för statistik, Handelshögskolan vid Umeå universitet. Totalt beviljades 1 093 000 kronor för projektet.

Vid uppskattning av effekten av en behandling (t.ex. ett arbetsmarknadspolitiskt åtgärdsprogram) i icke-experimentella studier antas vanligen att behandlingen som en individ får inte har någon påverkan på andra individer. Ofta är detta antagande dock inte uppfyllt, exempelvis kan en utbildning som ges till en individ öka dennes chans att få arbete men samtidigt leda till minskad chans till arbete för en obehandlad individ på samma arbetsmarknad. Om sådana indirekta effekter inte tas i beaktande kan slutsatser om t.ex. genomsnittlig behandlingseffekt bli vilseledande. Projektet syftar till att ge rekommendationer på lämpliga metoder som kan användas i studier där det är rimligt att anta att det finns indirekta behandlingseffekter.

För mer information, kontakta:

Maria Karlsson, projektledareEnheten för statistik, Handelshögskolan vid Umeå universitet
E-post: maria.karlsson@stat.umu.se
Telefon: 090-7865596

eller

Mathias LundinEnheten för statistik, Handelshögskolan vid Umeå universitet
E-post: mathias.lundin@stat.umu.se
Telefon: 090-7866826