"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-12-03

Maria Karlsson invald i fint sällskap

NYHET Maria Karlsson, universitetslektor vid enheten för statistik på Handelshögskolan, har valts in som en av åtta nya medlemmar i The European Regional Committee of the Bernoulli Society (ERC), för perioden 2015-2018.

Maria har valts in i ERC bland annat för sitt engagemang i föreningarna Svenska statistikfrämjandet och Cramèrsällskapet. Ordförande i ERC, professor Ernst Wit, skriver i Bernoulli News (nr 2, 2014) i samband med att ERC:s nya kommittémedlemmarna presenteras att ” Many of these new members have ties to their national societies, strengthening thereby the ERC as a real platform for Statistics and Probability in Europe”.

– Det är verkligen en ära att bli invald till en förtroendepost i den europeiska delen av en så ansedd sammanslutning som The Bernoulli Society. Jag tycker att det är viktigt att engagera sig i föreningar och dylikt som stödjer och synliggör vetenskapen statistik och användandet av statistiska metoder i alla olika delar av samhället. En gott exempel på en aktivitet för att öka allmänhetens kännedom och kunskap om betydelsen av statistik är The World Statistics som bland annat The Bernoulli Society var med och lanserade. The World of Statistics startade som en kampanj för att fira det internationella statistikåret 2013 och har nu vuxit till ett globalt nätverk med mer än 2350 organisationer i hela världen. Jag hoppas att jag kan medverka till liknande satsningar. Jag ser också fram emot att träffa kollegor från andra europeiska länder och att engagera mig i stora och små frågor rörande vetenskapen statistik, säger Maria Karlsson.

The Bernoulli Society grundades 1975 som en sektion i International Statistical Institute, som i sin tur grundades 1885 och är en av världens äldsta vetenskapliga sammanslutningar som fortfarande är aktiv. ERC främjar europeiskt samarbete inom vetenskapsområdena matematisk statistik och sannolikhetsteori och deras tillämpningar. Återkommande aktiviteter inom ERC:s regi är the European Meetings of Statisticians (EMS), the European Young Statisticians Meetings (EYSM) och kurserna Séminaires Européens de Statistiques (SemStat).

Redaktör: Eva Stoianov