"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-02-19

Marianne Sommarin vicerektor med ansvar för forskningsutveckling och forskningsutvärdering

NYHET Professor Marianne Sommarin har i dag av rektor Göran Sandberg utsetts till vicerektor med ansvar för forskningsutveckling och forskningsutvärdering vid Umeå universitet.

– Jag är väldigt glad över att Marianne Sommarin vill ta det här ansvaret som vicerektor. Framtidens excellenssatsningar kommer att bygga på omfattande granskning, så kallad peer review. Marianne är en av de som, genom sitt arbete på Vetenskapsrådet, har mest erfarenhet av detta i landet, säger Göran Sandberg.

Marianne Sommarin är professor i växtbiokemi vid Lunds universitet. Hon föddes i Uddevalla 1951 och är uppvuxen i Umeå, Vilhelmina, Vara och Helsingborg. Efter studier vid Lunds universitet disputerade hon 1983 i biokemi vid Kemicentrum, Lunds universitet och påbörjade därefter postdoktorala studier vid institutionen för fysiologisk botanik, Lunds universitet. 1983–1989 tjänstgjorde hon som rådsforskningsassistent och högskolelektor vid Institutionen för fysiologisk botanik i Lund, och sedan 1989 som särskild forskare och universitetslektor vid avdelningen för växtbiokemi.

Marianne Sommarin utnämndes till professor i växtbiokemi vid Lunds universitet från 1 januari 2000 och har sedan 2003 forskat på halvtid vid teknisk-naturvetenskaplig fakultet, Umeå universitet.

Marianne Sommarin har mångårig erfarenhet av beredningsarbete av forskningsansökningar och som ledamot i ämnesrådet för naturvetenskap och teknik på Vetenskapsrådet. Hon har varit studierektor för en forskarskola i växt- och skogsbioteknik som involverat doktorander och handledare vid Umeå, Uppsala, Stockholm och Lunds universitet samt SLU Umeå.

Hon är nu samordnande studierektor för Umeå universitets forskarskola vid Kemiskt-biologiskt centrum, KBC, som nyligen tilldelades 12,5 miljoner kronor av Vetenskapsrådet. Forskarskolan vid KBC är gemensam för institutionerna för kemi; ekologi, miljö och geovetenskap; medicinsk biokemi och biofysik samt Umeå Plant Science Centre.

Hennes forskning berör reglering på molekylär nivå av växters näringsupptag och också reglering av växtcellens kalciummetabolism samt de mekanismer som växter utvecklat för att känna igen och svara på omgivningsstress i form av exempelvis kyla.

Vicerektorsuppdraget omfattar 35 procent av en heltid under perioden 1 mars 2008 – 30 juni 2008 och från och med den 1 juli 2008 och tillsvidare 50 procent av en heltid.

Pressbild finns på: http://www.umu.se/om-universitetet/pressinformation/pressbilder/universitetsledning

Peer review (engelska för ”granskning av likar”) är en process som används vid akademisk publicering av vetenskapliga uppsatser och böcker och vid utdelandet av anslag för forskning. För att komma på fråga för att publiceras måste en vetenskaplig artikel eller bok först alltså studeras ingående av en eller flera granskare som själva är forskare inom samma område. Dessa försöker hitta fel i metoder och resonemang och avgör om artikeln håller tillräckligt hög vetenskaplig standard för att publiceras eller inte. Forskning som inte publicerats med peer review anses inte tillförlitlig.

Redaktör: Carina Dahlberg