"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-06-21

Marianne tilldelas 6,9 miljoner till sameforskning

NYHET Marianne Liliequist har tilldelats 6,9 miljoner för projektet Produktion och förmedling av urfolkskunskap: muntliga och medierade strategier för att uttrycka samiska identiteter. Det tre år långa projektet drar igång för fullt 1 januari 2013 och kommer att resultera i en rad artiklar och antologier. – Vi kommer att jobba med ett inifrånperspektiv, det är de samiska rösterna som ska få komma till tals, säger Marianne.

Forskningsrådet Formas delade ut pengar till totalt 10 forskningsprojekt runt om i landet. Av dessa 10 projekt är fyra förlagda till Humanistiska fakulteten vid Umeå Universitet.

Vi vill undersöka hur samer ur olika miljöer förmedlar kunskap och uttrycker identitet, säger Marianne. Genom att studera muntliga och medierade berättelser söker vi kunskap som traderats från generation till generation, men som kanske fått nya betydelser. Vilka strategier används för att överföra kulturell kunskap? I det samiska samhället pågår revitaliseringsprocesser och i detta sammanhang vill vi undersöka hur traditionella former för kommunikation och kunskapsöverföring har anpassats och förändrats.

Fyra forskare kommer att vara delaktiga i projektet med varsin inriktning:

Marianne Liliequist, Institutionen för kultur- och medievetenskaper, etnologi. Relationen mellan generationerna och kulturell överlevnad
Historiskt sett har den äldre generationen i den samiska kulturen varit en viktig bärare av kunskap, historia och uppfostran. Idag handlar det om en kamp för kulturell överlevnad där de äldres förmedling av kunskap är en viktig del. Den yngre generationen söker sina rötter och i detta identitetsarbete blir den äldre generationen mycket betydelsefull.

Krister Stoor - Institutionen för språkstudier, samiska.
Kulturmöten mellan skogssamiska renskötare och markägare
Denna studie handlar om relationen mellan renskötare och markägare i vinterbetesmarkerna. I media har fokus legat på konflikterna; här ska ett alternativt perspektiv lyftas fram med exempel på samarbete och lyckade problemlösningar.

Coppélie Cocq – Humlab. En studie av kunskapsproduktion på Internet
Tack vare internet har möjligheterna för urfolk att kommunicera och uttrycka sin kultur ökat markant. Digitala verktyg för att producera och reproducera folkloristiska genrer innebär ökade möjligheter för skapandet av nya traditioner och nya tolkningar.

Marika Nordström – Institutionen för kultur och medievetenskaper, etnologi. Samisk populärmusik som förmedlare av kulturell kunskap
Den musikaliska utvecklingen sedan 1970-talet har även den förändrats; musik är ett verktyg för att uttrycka identitet och etnicitet. Hur har den traditionella jojken förändrats från kåtans golv till dagens moderna musikscen?

Sverige har undertecknat UNESCO’s avtal om att samisk kultur ska stödjas. –I slutändan handlar detta om att som forskare dra sitt strå till stacken och bidra till förståelse av samisk kultur. Att olika kulturer är berikande och inte ett problem för vårt samhälle, avslutar Marianne.

Kontaktuppgifter till Marianne Liliequist marianne.liliequist@kultmed.umu.se, +46 90 786 69 94

Länk till tidigare pressmeddelande http://www.humfak.umu.se/nyhet//.cid192110

Redaktör: Therese Högberg