"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-05-10

Marie Lindkvist tilldelas Handelshögskolans pedagogiska pris 2016

Marie Lindkvist, universitetslektor i statistik, tilldelas Handelshögskolans pedagogiska pris 2016. Hon får priset för att hon i sitt pedagogiska uppdrag medvetet arbetar på ett sätt som stödjer studenternas lärande, har fokus på den som lär och hur lärande går till.

Marie har infört pedagogiken flipped classroom på kurser på avancerad nivå. Pedagogiken innebär att studenterna får möjlighet att tillgodogöra sig webbaserat material såsom filmer på egen hand och att undervisningstillfällen ägnas åt fördjupning, analys, individuell anpassning samt feedback. Marie utgår i sin undervisning från den pedagogiska idén om att studenter lär främst genom diskussion med varandra och med läraren. Syftet med att införa flippad undervisning är att möta varje students enskilda behov på ett mer pedagogiskt och genomtänkt sätt. Upplägget i dessa kurser har ett medvetet studentcentrerat lärande.

Maries målmedvetna arbetssätt och pedagogiska tankar har också inspirerat kollegor vid Handelshögskolan att införa liknande metoder. Hon har även deltagit i pedagogiska seminarier och konferenser och presenterat sitt arbetssätt och sina pedagogiska idéer.