"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2018-01-09

Marie Rosenius får treårigt forskarstipendium i teologi

NYHET Marie Rosenius vid institutionen för idé- och samhällsstudier har beviljats ett treårigt postdoktoralt forskarstipendium i teologi av Stiftelsen för Åbo Akademi.

Rosenius kommer i sitt forskningsprojekt att behandla företeelsen ”barnet i gudstjänsten” med en teoriarsenal hämtad från pedagogik, ecklesiologi och liturgisk teologi. Ett syfte med projektet är att diskutera och problematisera implicita ecklesiologier i olika typer av forskning och delaktighetsstrategier och deras tänkbara konsekvenser för barn, liturgi och kyrka. Projektet kommer att bedrivas på heltid med Åbo Akademi som bas och med start under vårterminen 2018.

Redaktör: Sandra Olsson