"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-05-23

Marint reservat beslutat

NYHET Ett marin reservat har skapats i Örefjärden-Snöanskärgården. Ett 48000 hektar stort havsområde skyddas såväl ovan som under ytan. Umeå marina forskningscentrum har bidragit med inventeringar och naturvärdesbedömningar som legat till grund för beslutet.

Regeringen har nu beslutat att inrätta Örefjärden-Snöanskärgårdens marina naturreservat. Umeå marina forskningscentrum, UMF, har utfört en biologisk inventering av havsbottnarna i området, och har också gjort en naturvärdesbedömning inför bildandet av reservatet. Under ytan är området mycket varierande, med allt från skyddade vikar med mjukbotten till mycket exponerade bankar med hårt vågpräglad hårdbottenflora och –fauna. ”Vi gläds åt beslutet, som blir ett led i att skydda den biologiska mångfalden i vår havsmiljö” säger Siv Huseby, marinbiolog och miljöanalytiker vid Umeå marina forskningscentrum.

UMF:s inventering och naturvärdesbedömning

Länsstyrelsens information om reservatet

Regeringsbeslutet

Redaktör: Kristina Viklund