"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-09-11

Märkesåret 2009: PAX Nordica i Umeå uppmärksammar 200 år av fred

NYHET Den 17 september är det 200 år sedan fredsavtal slöts mellan Sverige och Ryssland. En ny epok med 200 år av fred inleddes. Pax Nordica, en internationell freds- och säkerhetskonferens i Umeå, uppmärksammar 200 år av fred och belyser freds- och säkerhetsfrågor ur ett nordligt perspektiv. Bland talarna finns utrikesminister Carl Bildt (M). Kronprinsessan Victoria närvarar den 19 september.

Umeå fortsätter att uppmärksamma Märkesåret. En månad efter det mycket uppskattade Sista Slaget i Sävar arrangeras Pax Nordica, på dagen 200 år efter freden i Fredrikshamn som innebar slutet på en epok och början på en helt ny era. Freden i Fredrikshamn satte punkt för kriget och avslutade den mer än 600-åriga riksgemenskapen mellan Sverige och Finland och bidrog till en ny säkerhetspolitisk ordning i norra Europa.

Pax – en nordlig tradition

Pax Nordica kom till för att hålla den nordliga dimensionen i europeisk säkerhetspolitik levande för en norrländsk publik. Pax är ett årligt återkommande arrangemang som har belyst olika infallsvinklar på säkerhetspolitik och konflikthantering under många år. Årets upplaga är inspirerat av Märkesåret.

Jan Eliasson inleder på torsdag den 17 september
På torsdagen den 17 september öppnas evenemanget på Umeå universitets campus med välkomsttal av arrangörerna samt ett inledningsanförande av ambassadör Jan Eliasson klockan 10.00.

Vetenskaplig konferens och bilateral konferens på fredag
Under eftermiddagen den 17 september samt under hela fredagen den 18 september äger en vetenskaplig konferens rum, där tillträde till de olika sessionerna är öppet för universitetets anställda, studenter, media och allmänheten. Forskare från olika vetenskapliga områden samlas för att diskutera freds- och säkerhetsfrågor ur flera perspektiv. Under fredagen möter det svenska OSSE-nätverket sin finska motpart STETE inom ramen för en bilateral konferens.

Pax Expo – en möjlighet att lära sig mer om freds- och konfliktarbete
Pax Nordicas publika del, Pax Expo, äger rum lördagen den 19 september i Umeå Folkets Hus. Pax Nordica vill genom denna del ge allmänheten en inblick i erfarenheter från freds- och konfliktarbete på de nordiska och globala arenorna.

Pax Expo öppnar 10.00. Förutom bokbord och visning av filmen Fredsmaskinen innehåller förmiddagen också välkomsttal och inledningsanföranden av Kronprinsessan Victoria och utrikesminister Carl Bildt (M).

Därefter ges sex olika anföranden om nordiska perspektiv på, och erfarenheter av, freds- och säkerhetsarbete av talare från Sverige, Finland, Norge och Kanada. Bland talarna återfinns Tomas Ries, Maj Britt Theorin, Samantha Arnold, Willy Östreng, Åke Sellström och Pekka Haavisto.

Media är välkomna att närvara under hela konferensen
Läs mer om konferensen – ladda ned program

För mer information kontakta: Niklas Eklund, FD, Universitetslektor, Statsvetenskap, Umeå universitet 090-786 61 72
niklas.eklund@pol.umu.se

Jörgen Boman Pressinformatör, Informationsenheten, Umeå kommun 090-16 11 24 070-669 00 10
jorgen.boman@umea.se