Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 15 jun, 2017

Markkonflikter i fokus på stor konferens

NYHET Hur naturresurser används skapar ofta konflikter. 18-22 juni anordnas en stor global konferens i Umeå om markanvändning. Bland annat diskuteras hur man kan bygga en bro mellan naturvård och utveckling – i Sverige lika väl som i Kenya.

Miljöfrågor handlar i många fall om markanvändning, något som kommer att diskuteras under konferensen ISSRM. Inte minst skogen står ofta i fokus, med olika behov för produktion, rekreation och biologisk mångfald samt i Sverige även för rennäringen.

Kraven på markanvändningen förändras dock snabbt i takt med att samhället utvecklas.

– Det är inte bara att skogsanvändningen förändras, utan även skogsanvändarna själva och skogsägarna förändras och får andra prioriteringar. Det är något vi studerar i ett av de tre Formas-forskningsprojekt i Umeå som håller i konferensen, säger Carina Keskitalo, forskningsledare för projektet Plural och en av de lokala konferensorganisatörerna.

För att diskutera dessa frågor har de tre forskningsprojekten lyckats locka den internationella konferensen ISSRM, International Symposium on Society and Resource Management, till campus i Umeå. Konferensen har 440 anmälda och 56 sessioner som berör olika typer av konflikter eller diskussioner kring markanvändning överallt i världen. Konferensen hålls vartannat år i USA och vartannat år någon annanstans i världen, i år alltså i Umeå.

För att diskutera dessa frågor har de tre forskningsprojekten lyckats locka den internationella konferensen ISSRM, International Symposium on Society and Resource Management, till campus i Umeå. Konferensen har 440 anmälda och 56 sessioner som berör olika typer av konflikter eller diskussioner kring markanvändning överallt i världen. Konferensen hålls vartannat år i USA och vartannat år någon annanstans i världen, i år alltså i Umeå.

En av huvudtalarna är Leela Hazzah som grundade den prisbelönta organisationen Lion Guardians. Hon ska tala om hur människor och lejon kan samexistera i Kenya och Tanzania.

 – Även om viltvård i Afrika kan kännas fjärran från norra Sverige, är problematiken kring markanvändning likartad. När traditionell konflikthantering varken tycks gynna människor eller djur i det långa loppet, gäller det att hitta nya lösningar. Lion Guardians har genom att kombinera urbefolkningens kunskap med modern teknik lyckats hantera en svår konflikt, säger Camilla Sandström, forskningsledare för projektet Hållbar landsbygdsutveckling. 

Andra huvudtalare vid konferensen är den norske naturturismforskaren Bjørn Kaltenborn, som också pratar om möjligheterna att samordna olika naturresursanvändningar, samt Neil Adger, känd klimatforskare från Storbritannien.

– Konferensens tema sätter fokus på viktig samhällsutveckling och därigenom också på forskning som bedrivs både vid Umeå Universitet och SLU, säger Linda Lundmark, forskningsledare för projektet Mobilisering av landsbygden.

För mer information, kontakta gärna

Carina KeskitaloProfessor i statsvetenskap, Institutionen för geografi och ekonomisk historia, Umeå UniversitetAdjungerad professor professor, SLUTelefon: 090-786 50 80
E-post: carina.keskitalo@umu.se

Linda LundmarkDocent i kulturgeografiInstitutionen för geografi och ekonomisk historia, Umeå Universitet, Telefon: 090-786 63 60
E-post: linda.lundmark@umu.se

Camilla SandströmProfessor i statsvetenskap, Statsvetenskapliga institutionen, Umeå UniversitetTelefon: 070-219 63 44
E-post: camilla.sandstrom@umu.se

Praktisk information

Massmedier är välkomna. Registreringen öppnar söndag 18 juni kl. 10, övriga konferensdagar kl. 8. Nyckeltalarna föreläser måndag-onsdag kl. 10.30. Plats: Universum, Umeå campus.

Till konferensprogrammet
 

Redaktör: Ola Nilsson