"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2004-08-17

Marksaneringscentrum Norr representerar Sverige vid EU-seminarium

NYHET Marksaneringscentrum Norr (MCN) representerar Sverige vid ett EU-seminarium i Rovaniemi. En väl fungerande samverkan mellan forskning och små och medelstora företag är motivet till att MCN valts ut av EU:s myndighet för regional utveckling i Bryssel.

Inom det EU-finansierade Mål 1-projektet Marksaneringscentrum Norr arbetar sedan 2001 ett trettiotal forskare med att utveckla metoder för riskbedömning och sanering av förorenad mark efter industriell verksamhet. Forskarna är verksamma vid Umeå och Luleå universitet, Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) samt Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Forskningen bedrivs i tät samverkan med 12 branschföretag och sex berörda myndigheter.

MCN är ett av två svenska projekt som utsetts till att representera Sverige i Rovaniemi den 13–15 oktober. Vid seminariet kommer erfarenheter att bytas med andra utvalda Mål-1 projekt från Danmark, Finland, Tyskland, Irland och Storbritannien. Temat för seminariet är ”Competitive Regions – Shaping Best Practice”, och syftet är att finna faktorer som åstadkommer ett lyckat regionalt utvecklingsprojekt.

Mer information finns på konferensens hemsida: www.lapinliitto.fi/bestpractice/index.asp

Projektledare för MCN är Mats Tysklind, professor i miljökemi vid Umeå Universitet.

För ytterligare information, kontakta:

Thomas Liljedahl, forskningsinformatör (MCN), miljökemi, Umeå UniversitetE-post: Thomas.liljedahl@chem.umu.seTelefon. 090-786 54 64
Hemsida: www.chem.umu.se/mcn

Redaktör: Karin Wikman