Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 20 jun, 2018

Marlene Johansson blir inkubatorchef

NYHET Marlene Johansson blir vd för Uminova Expression, inkubatorn på Konstnärligt campus

Marlene Johansson är universitetslektor vid Handelshögskolan, Umeå universitet, och har under senaste tre åren varit föreståndare för Sliperiet på Konstnärligt campus. Där har hennes arbete varit inriktat på att bygga upp verksamheten med målet att Sliperiet ska fungera som en kreativ mötesplats för samverkan och innovation.

– Vi är mycket glada över vår nya vd. Marlene Johansson har stort kunnande, viljan och förmågan att ta tillvara den kreativitet och kompetens som finns vid Umeå universitet och i näringslivet. Marlene är en inspiratör och har ett stort engagemang för hur Uminova Expression och Sliperiet kan vidareutvecklas tillsammans. Dessutom har hon en bred erfarenhet av samverkan och hennes forskning och undervisning ligger ämnesmässigt nära det nya uppdraget, säger Agneta Marell, ordförande i styrelsen för Uminova Expression.

Marlene kommer att bli en viktig drivkraft för att förverkliga Umeå universitets och Umeå kommuns ambition att bidra till att skapa kunskapsintensiva företag, säger Agneta Marell.

Umeå kommunföretag och Umeå universitet Holding AB – Umeå universitets helägda holdingbolag – äger tillsammans Uminova Expression. Inkubatorn ska i ett tidigt skede hjälpa nystartade företag att etableras och nå lönsamhet. Inkubatorn är en del i ett gränsöverskridande samarbete mellan design, arkitektur, konst och kultur och områden som teknik, naturvetenskap och ekonomi. Miljön är  tillgänglig för hela universitetet.

Huvuduppgiften för Marlene Johansson blir att fortsätta bygga upp Uminova Expression som en test- och utvecklingsplattform och att tillsammans med entreprenörer, forskare, anställda och studenter utveckla idéer och företag, berättar Roland Carlsson, vice ordförande i styrelsen för Uminova Expression.

Marlene Johansson kommer att påbörja sin tjänst som vd för Uminova Expression den 1 september.

- Det känns fantastiskt kul att efter några intensiva år tillsammans med fantastiska medarbetare byggt upp Sliperiets verksamhet nu få fokusera på idéutveckling, innovation och entreprenörskap med studenter, forskare och nya startups i Uminova Expression – det är för mig drömjobbet. Vi kommer att fortsätta skapa många synergier i huset och bli enormt starka tillsammans, ett innovationscentrum i Umeå som kommer att sticka ut och vara i världsklass, säger Marlene Johansson.

Marlene Johansson disputerade i företagsekonomi 2012 vid Handelshögskolan, Umeå universitet. Hennes forskning är i dag bland annat inriktad på hur företag utvecklar sina affärsmodeller i innovationsdrivna branscher, digital fabrikation och hur den växande ’makerrörelsen’ utmanar  entreprenörskapsfältet och driver en ny form av innovationskraft, strategiska allianser, samt hur innovationsstödsystem kan utvecklas för att stödja akademinära start-ups inom nya näringar. I sin undervisning på Handelshögskolan har hon fokuserat  på entreprenörskap och affärsutveckling. Hennes pedagogiska insatser belönades med såväl den samhällsvetenskapliga fakultetens som Handelshögskolans pedagogiska priser 2010.  Marlene Johansson har genom åren drivit ett antal samverkansprojekt, i Sliperiet med fokus på innovation och digital produktion, maker spaces, öppen innovation och samskapande  design.  

Om Sliperiet och Uminova Expression

Uminova Expression är en företagsinkubator som stödjer utveckling av idéer, innovationer, tjänstebaserade affärsidéer samt kunskapsintensiva företag inom kulturella, och konstnärliga näringar i tidiga skeden. Uminova Expressions verksamhet bedrivs på Sliperiet, en multidisciplinär innovationsmiljö och mötesplats som innehåller prototypverkstäder med digital utrustning av högsta internationell klass för forskare, studenter och startups.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Marlene Johansson
Telefon: 072-533 99 21

Agneta MarellOrdförande Uminova Expression
Telefon: 070-207 20 02

Foto: Elin Brage