"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2004-05-04

Martin Hårdstedt prisad pedagog

NYHET Fakulteten för Lärarutbildning vid Umeå universitet tilldelar universitetslektor Martin Hårdstedt och det lärarlag som han samordnar, fakultetens pedagogiska pris år 2004.

Martin Hårdstedt kombinerar goda och vetenskapligt grundade kunskaper med ett stort pedagogiskt intresse och lyhördhet inför studenters önskemål. Martin Hårdstedts styrka ligger i ett brinnande intresse för studenterna: han har tagit initiativ till att arbeta med mentorsgrupper, han genomför enskilda personliga samtal med sina studenter och han deltar med liv och lust i de sociala arrangemang som institutionen ordnar för studenter. Bland de senare kan nämnas historiska utflykter, filmkvällar och populärhistoriska bildningskvällar. Hans mål är att skapa ett långsiktigt bildningsintresse hos studenterna.

Han har varit institutionens representant i dess samarbete om VFU, verksamhetsförlag utbildning, med Östra gymnasiet och i samverkan med lärare där provat nya former för VFU. Vidare deltar han i det projekt som institutionen driver via RUC (Regionalt utvecklingscentrum) och som syftar till att öka samverkan mellan aktiva historielärare, blivande historielärare och universitetslärare.

Priset ges dock hela arbetslaget och det kan tyckas märkligt att endast Martin Hårdstedt omnämns. Skälet är att han varit den ende lärare som funnits med i lärarlaget över längre tid. För att uppnå det goda resultat som lärarlaget gjort – vilket stöds av utvärderingar – har dock insatser från flera personer spelat in. Att belöna bara Martin Hårdstedt – om än välförtjänt – skulle därför strida mot den uppfattning institutionen som kursansvarig har om hur arbetet bör betraktas. Lärarlaget är en viktig enhet som genom sitt samarbete och sin kreativitet skapat bra förutsättningar för de blivande lärarnas lärande.

Martin Hårdstedt nås på:Tel: 090-786 71 49
E-post: martin.hardstedt@historia.umu.se

Redaktör: Carina Dahlberg