Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 30 nov, 2012

Massage kan minska stress och ångest

NYHET Mänsklig beröring i form av massage aktiverar ett specifikt område i hjärnan och kan minska stress och ångest, skriver Lenita Lindgren i den avhandling hon försvarar vid Umeå universitet den 7 december.

I vården används beröringsmassage, taktil massage, som en komplementerande behandling för att minska stress, oro och ångest. Det är en form av långsam, mjuk massage av huden medan mer traditionell massage också omfattar de underliggande musklerna. Patienter som fått beröringsmassage berättar att de känner sig lugnare och mår bättre. Dessutom har blodtrycket samt hjärt- och andningsfrekvenserna sjunkit i samband med beröringsmassage, vilket tyder på positiva effekter på både känsloupplevelsen och kroppens stressreaktioner. Tidigare forskning inom området har inte kunnat förklara hur dessa effekter uppstår. Syftet med avhandlingen var därför att närmare utvärdera effekterna av beröringsmassage.

Resultaten från de fyra delstudierna tyder på att mänsklig beröring i form av massage aktiverar ett specifikt hjärnområde som är kopplat till glädje och välbehag, ett fynd som också stämmer med att beröringsmassage upplevs som belönande och behaglig. Det aktuella hjärnområdet är involverat i regleringen av känslor, har ett stort antal morfinreceptorer och aktiveras vid kroppens egen frisättning av endorfin. I avhandlingen utvärderades beröringsmassage på patienter som genomgått en stor operation. Hos dem minskade ångestnivåerna av beröringsmassage. Hos friska individer som fick beröringsmassage minskade aktiviteten i stressystemet

Slutsatsen i avhandlingen är att beröringsmassage verkar vara ett bra komplement till sedvanlig behandling i syfte att minska stress och ångest hos patienter.

Lenita Lindgren är leg. specialistsjuksköterska och doktorand vid Institutionen för omvårdnad och Institutionen för kirurgi och perioperativ vetenskap, Umeå universitet. Hon kan nås påtel. 090-786 94 98
e-post lenita.lindgren@nurs.umu.se

Fredagen den 7 december försvarar Lenita Lindgren, Institutionen för omvårdnad, Umeå universitet, sin avhandling med den svenska titeln Emotionella och fysiologiska effekter av beröringsmassage (engelsk titel: Emotional and physiological responses of touch massage).Disputationen äger rum kl. 09.00 i Vårdvetarhusets aula.
Fakultetsopponent är docent Lars Berggren, Universitetssjukhuset, Örebro..

Läs hela eller delar av avhandlingen på
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-61492