Hoppa direkt till innehållet

Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 26 november 2020)

printicon
Publicerad: 16 jun, 2020

Masterstudent prisas av Gösta Skoglunds internationella fond

NYHET Peter van Eerbeek, student på Masterprogrammet i samhällsplanering, får 2020 års pris för bästa uppsats i ämnet regionalvetenskap vid Umeå universitet.

Motiveringen till priset lyder:
Peter van Eerbeek har, på ett självständigt, stringent och analytiskt sätt, skapat ett unikt material som ökar vår förståelse för rekryteringsprocessen av thailändare till bärindustrin i Sverige. Med intervjuer i thailändska byar har van Eerbeek fångat den dubbla roll rekryteringsagenterna har i det thailändska lokalsamhället och som deltagare i bärbranschen under bärsäsongen i Sverige. Genom sin starka lokala förankring i de thailändska byarna samt erfarenheten av arbete i Sverige, upprätthåller de en regim av migrantarbete mellan Sverige och Thailand. Uppsatsen bidrar med fördjupad kunskap om en regionalt förankrad näring som länkar samman thailändsk och svensk landsbygd.

Uppsatsen är tillgänglig på nätet:
http://www.diva-portal.se/smash/get/diva2:1329322/FULLTEXT01.pdf

Om fonden och priset:
Gösta Skoglunds internationella fond skapades år 1983 för att i anslutning till verksamheten vid CERUM möjliggöra internationellt reseutbyte för forskare. Fonden delar även ut ett. uppsatspris till en C/D/Masteruppsats framlagd vid en institution eller arbetsenhet inom Umeå universitet som ger ett bidrag till det regionalvetenskapliga forskningsfältet. Detta för att stimulera studenter att söka sig till det regionalvetenskapliga forskningsfältet, påbörja forskarutbildning samt publicera sig internationellt och söka internationella forskarkontakter.