"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-06-24

Masteruppsats i genusvetenskap sätter fokus på Didgit ratio

NYHET Innan sommarledigheten tömde universitetskorridorerna på studenter försvarade Åsa Person, mastersstudent vid UCGS, sin uppsats med titeln”(Re-)Producing Gender by Readings of the Hand – A Critical Analasis f the Field of Digit Ratio”.

Studien granskar forskningsfältet/metoden Didgit ratio, som bygger på antagandet att hormonnivåer i fosterstadiet (mätbara via en persons pek- och ringfinger) determinerar en persons egenskaper när det kommer till exempelvis sexualitet, personlighet och beteende.  Åsa har läst 33 vetenskapliga artiklar och analyserat hur kön och könade egenskaper skapas inom forskningsfältet.

Hon har gjort ett urval av fältets vetenskapliga artiklar baserat på om de handlar om sexualitet, relationer eller reproduktion. Hon studerar hur ett könande av kroppar görs inom forskningsfältet i kombination med etnicitet och hur egenskaper kopplade till kön normaliseras och upprätthålls.

”- Forskningsfält är redan idag ifrågasatt från olika håll, men har en stor populärvetenskaplig slagkraft genom bl.a. framställningar i dagstidningar” berättar Åsa Persson, ”därför tycker jag att det är av stor vikt att som genusvetare, från grunden belysa detta forskningsfält.”

Teorin baseras på Mannings hypotes Dvs. att testosteronhalten vi utsätts för under fostertiden påverkar vårt genus och sexualitet.

”- Fältet är extremt problematiskt och jag hoppas på att se ett ökat ifrågasättande av dess vetenskapliga sanningsanspråk ” avslutar Åsa.

Redaktör: Emma Skog