"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-01-15

Mät dig till en bättre planering

NYHET Det är oftast inte de kravspecifikationer som du tror kommer att förändras i ett projekt som i slutändan gör det. Dessutom har storleken betydelse – ju större kravdokument desto fler förändringar. Annabella Loconsole visar i sin avhandling att det går att mäta hur mycket kraven kommer att förändras.

Tänk dig att tidsplan och budget är fastställda för ett projekt. Så händer det som alltid verkar hända, projektet drar ut på tiden och blir dyrare än beräknat. Resultat från Annabella Loconsoles avhandling kan hjälpa kravhanteringsingenjörer och projektledare att i tidigt skede förstå hur mycket kraven kommer att förändras. Detta går att göra genom att komplettera de subjektiva uppskattningarna av kravs förändringsbenägenhet med objektiva metoder. I avhandlingen presenterar Annabella Loconsole 45 mått, s.k. metriker, för kravhantering, av dessa har en delmängd valts ut och visats korrekta och användbara i praktiken.

– Genom att använda metrikerna blir praktikerna rustade för eventuella förändringar, något som ger dem möjlighet att skapa alternativa tidsscheman, nya kostnadsuppskattningar och nya utvecklingstidplaner för mjukvaror, säger Annabella Loconsole.

Hon beskriver i sin avhandling fyra empiriska studier som visar att metriker som mäter storlek är goda redskap för uppskattning av kravs benägenhet att ändras. Förutom dessa resultat presenteras också en litteraturstudie av metriker som tydligt visar en brist på empiriska studier av processer, projekt och kravmetriker inom ramen för programvarukonstruktion.

Resultaten i Annabella Loconsoles avhandling är viktiga eftersom kvaliteten på mjukvarusystem beror på tidiga aktiviteter i mjukvaruutvecklingsprocessen, av vilken kravhantering är en. När krav inte hanteras väl kan projekt misslyckas, bli dyrare än avsett, och/eller resultera i mjukvara av bristande kvalitet.

Fredagen den 25 januari försvarar Annabella Loconsole, Institutionen för datavetenskap, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Definition and validation of requirements management measures. Svensk titel: Definition och validering av kravhanteringmetriker.

Disputationen äger rum kl 13.15 i Sal MA121, MIT huset. Fakultetsopponent är professor Björn Regnell, Institutionen för datavetenskap, Lunds Tekniska Högskola.

För ytterligare information kontakta: Annabella Loconsole Telefon: 090-786 63 72
E-post:  bella@cs.umu.se

Redaktör: Karin Wikman