"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-05-24

Matematikdidaktiker utsedd till hedersdoktor

NYHET Professor Mogens Niss från Roskilde Universitet i Danmark har utsetts till hedersdoktor vid Teknisk-naturvetenskaplig fakultet.

Mogens Niss och Umeå universitet

Mogens Niss kontakter med den matematikdidaktiska forskargruppen vid Umeå universitet sträcker sig nästan 20 år tillbaka i tiden. Hans Wallin, professor i matematik, initierade 1994 matematikdidaktisk forskningsverksamhet vid Umeå universitet. För att få vägledning och för att garantera den vetenskapliga kvaliteten kontaktades Mogens Niss, en av världens mest erkända matematikdidaktiska forskare. Han har sedan dess återkommande deltagit på plats i Umeå som konferensföreläsare, handledare, kursledare och rådgivare. Han har varit ett starkt stöd för forskargruppen som 2006 inrättades som en centrumbildning: Umeå Forskningscentrum för Matematikdidaktik, UFM. Det är osannolikt att den matematikdidaktiska forskningen i Umeå hade varit där den är idag utan hans stöd.

Om Mogens Niss

Mogens Niss är professor i matematik och matematikdidaktik vid Roskilde Universitet i Danmark och ursprungligen disputerad i matematik med en avhandling om topologiska mått. Hans forskning är idag huvudsakligen inom matematikdidaktik och spänner över många olika delområden: tillämpningar och modellering i matematikundervisning, bedömning, matematikdidaktik som en vetenskaplig disciplin samt matematiska kompetenser i undervisning och lärande, för att nämna några. Han har publicerat över hundra vetenskapliga artiklar och mer än 12 böcker som haft ett mycket starkt genomslag i det matematikdidaktiska forskningssamfundet. Hans ställning som en internationellt mycket framstående forskare återspeglas i att han fick skriva det sammanfattande avslutskapitlet i den omfattande internationella handbok i matematikdidaktik som publicerades 2007.

Mogens Niss har dessutom varit mycket drivande när det gäller utveckling av skolmatematiken i Danmark. I början av 2000-talet ledde han en arbetsgrupp som på uppdrag av danska Uddannelsestyrelsen utarbetade ett kompentensramverk för förståelse och utveckling av matematikämnet samt en rad förslag till förnyelse av matematikundervisningen. Mogens Niss är mycket välkänd i både Sverige och världen och har varit och är medlem i en lång rad nationella och internationella grupper, bland annat PISA:s expertgrupp för matematikämnet, styrelsen för svenska Nationellt centrum för matematikutbildning samt den exekutiva kommittén för ICMI, International Commission on Mathematical Instruction.

Redaktör: Magnus Österholm