"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-04-07

Matematiker belönas med pedagogiskt pris

NYHET Lars-Daniel Öhman, universitetslektor vid institutionen för matematik och matematisk statistik, får teknisk-naturvetenskapliga fakultetens pedagogiska pris för yngre lärare 2014. Priset delas ut under universitetets vårpromotion den 24 maj.

– Det är väldigt roligt att få denna uppskattning för sitt arbete, säger Lars-Daniel Öhman. Jag har haft privilegiet att verka i en institutionsmiljö där pedagogiska frågor diskuterats och engagemang i undervisningen uppmuntrats.

Lars-Daniel Öhman belönas för att ha ”visat prov på ett tydligt och uppskattat pedagogiskt ledarskap, med intresse och engagemang, för att driva utveckling av undervisningen framåt”.

Han har bland annat varit involverad i framgångsrik kursutveckling inom både matematik och matematisk statistik, till exempel med kurser i spelteori, diskret matematik och rapportskrivning med matematiska verktyg. Han har lett institutionens arbete med att ta fram styrdokument och betygskriterier för examensarbeten. Han har även varit med och utformat profilen Logistik och optimering inom civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi och är medförfattare till kursboken Introduktion till högre studier i matematik. Boken gavs ut 2012 och används på de introduktionskurser för ingenjörer som en stor del av studenterna på fakultetens utbildningar genomgår.

Vid en rad tillfällen har Lars-Daniel Öhman hållit populärvetenskapliga föredrag och engagerat sig i aktiviteter för gymnasieskolorna, samt deltagit i evenemanget Forskarfredag. Tillsammans med Manya Rahman Sundström, docent vid institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik, har han under ett par år anordnat seminarier och workshops kring ämnet skönhet i matematiken. I mars i år arrangerade de en workshop på detta tema vid Umeå universitet med internationellt välkända deltagare.

Priset delas ut i samband med Umeå universitets vårpromotion lördagen den 24 maj.

Om pristagaren:
Lars-Daniel Öhman disputerade 2006, efter grundutbildningsstudier i Umeå och Wien, på en avhandling i diskret matematik, och är nu verksam som lektor vid institutionen för matematik och matematisk statistik. Han har undervisat i ett brett utbud av kurser, med fokus på diskret matematik, och hans forskningsintressen utöver diskret matematik omfattar didaktiska och filosofiska frågor i relation till matematik.

Om det pedagogiska priset:
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens pedagogiska pris riktas till yngre lärare med en läraranställning understigande sju år. Priset delas ut varje år och prissumman är 25 000 kronor. Syftet med priset är att synliggöra och uppmuntra yngre lärares engagemang och insatser i högskolepedagogisk utveckling.

Högupplöst foto av Lars-Daniel Öhman

För mer information, kontakta gärna:

Lars-Daniel Öhman, universitetslektor, institutionen för matematik och matematisk statistik, Umeå universitet
Telefon: 090-786 59 36 (Lars-Daniel Öhman är för närvarande föräldraledig och nås lättast via e-post)
E-post: lars-daniel.ohman@umu.se

Redaktör: Anna-Lena Lindskog