"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-03-19

Matematiker får pedagogiskt pris

NYHET Olow Sande, universitetslektor vid Institutionen för matematik och matematisk statistik, belönas med teknisk-naturvetenskapliga fakultetens pris för unga lärare 2019. Priset på 25 000 kronor delas ut i samband med Umeå universitets vårpromotion den 18 maj.

Text: Anna-Lena Lindskog

– Jag blev väldigt rörd när jag blev uppringd av prodekan Sara Sjöstedt de Luna som berättade att jag fått priset, säger Olow Sande. Jag visste inte ens att jag var nominerad och det tog mig ungefär en timme efter att jag fick beskedet innan jag lugnat ner mig tillräckligt för att kunna fortsätta förbereda morgondagens undervisning.

Olow Sande disputerade i matematik vid Uppsala universitet 2017. Han anställdes som vikarierande lektor vid Institutionen för matematik och matematisk statistik inför läsåret 2017/2018. Under vårterminen tillsvidareanställdes han vid samma institution.

Första uppdraget som vikarierande lektor blev att ta sig an matematikkurserna på Tekniskt-naturvetenskapligt basår. Olow Sande ändrade kursernas upplägg, bland annat för att stärka studenternas förmåga att resonera matematiskt. Gruppuppgifter infördes som komplement till föreläsningar och räkneövningar. Uppgifterna fokuserar på hur man presenterar matematiska resonemang och har varit särskilt omtyckta bland studenterna.

– Jag känner verkligen att jag har hamnat rätt, säger Olow Sande. Det är nog lätt att tro att matematik handlar mest om beräkningar men det jag främst lär ut är abstrakt tänkande och analytisk förmåga. Jag lägger stort fokus på förståelse och kommunikation i undervisningen. Mitt favoritcitat är från en student som utbrast "matten är det roligaste ämnet vi läser" och fortsatte med "det ska inte vara så!".

Under höstterminen 2018 var Olow Sande kursansvarig för den första matematikkursen på Kandidatprogrammet i datavetenskap. Tidigare år har det varit svårt att motivera denna studentgrupp, bland annat för att matematikämnet på förhand ofta inte är deras favorit. Olow Sande har lyckats inspirera även dessa studenter. Våren 2018 ansvarade han lika framgångsrikt för kursen Flervariabelanalys, riktad framförallt till civilingenjörsstudenter.

Fakultetens pedagogiska pris delas ut varje år. Syftet är att synliggöra och uppmuntra yngre lärares engagemang och insatser i högskolepedagogisk utveckling.

Olow Sande tilldelas priset för att han är en mycket uppskattad lärare som inspirerar och motiverar, samt en stor tillgång i sin institutions utvecklingsarbete.

Prismotiveringen:
"Olow Sande får priset för sitt stora engagemang i utbildning och sin sällsynt goda pedagogiska förmåga. Bland annat har hans nytänkande arbete med införande av speciella gruppuppgifter med fokus på förståelse och matematiska resonemang varit mycket uppskattat."

– Jag är van vid att få positiv feedback från mina studenter men det är verkligen stort för mig att ha blivit nominerad till detta pris av mina lärarkollegor, säger Olow Sande. Det är mindre än ett år sedan jag blev tillsvidareanställd universitetslektor och jag hade inte väntat mig att bli nominerad, än mindre att bli tilldelad priset av fakulteten.

För mer information, kontakta gärna:

Olow Sande, universitetslektor, Institutionen för matematik och matematisk statistik, Umeå universitet
Telefon: 090-786 67 23
E-post: olow.sande@umu.se

Högupplöst pressfoto på Olow Sande